Vabaühenduste Liit, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon ja nende taga olev liberalistlik süsteem teeb ilmselt kõik võimaliku selleks, et SAPTK ja konservatiivide hääl poliitika ja arvamusruumi kujundajana võimalikult tõhusalt maha suruda, kommenteerib Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ERJK vihjeid, nagu oleks SAPTK teinud keelatud annetuse.

Vabaühenduste Liit saatis 20. märtsil Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile avalduse, milles palutakse komisjonil uurida, kas SAPTK perekonnateemaline film ning liberalistide abielu lammutamise ja sõnavabaduse mahasurumise eest hoiatav flaier kujutavad endast keelatud annetust. Filmis astume üles mina ja Varro ning Martin Helme.

Kui meie poolt rahastatud filmiprojekti puhul ei leidnud ERJK rahvusringhäälingu andmetel mitte midagi keelatut, siis voldiku puhul on jutt teine ning ERJK sotsist esimehe Liisa Oviiri hinnangul on minu ja Varro poolt allkirjastatud tekstis näha meie seisukohti ning Oviiri arvates saavat seda üsna üheselt käsitleda valimisreklaamina.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile Vabaühenduste Liidu nimel avalduse teinud liidu juhataja Kai Klandorf ütleb ERRile nõnda: "Selles mõttes, kui üks vabaühendus tahab panustada ja mõjutada valimisi, siis see on igati tervitatav, aga see, kuidas osaletakse ja kuidas panustatakse, peaks olema argumenteeritud, see peaks olema sisuline ja ta ei tohiks olla vastanduv."

See on eriliselt huvitav seisukoht, pean tunnistama. Mis ajast peab reaalselt kodanike annetustest tegutsev tõeline kodanikuühendus SAPTK kuulama riigi poolt rahastatud võltskodanikeühenduste katuseorganisatsiooni juhataja nõuandeid, kuidas ja milliste vahenditega on sobilik avalikku arvamust mõjutada ja millistega mitte?

"See, kuidas osaletakse ja kuidas panustatakse, peaks olema argumenteeritud, see peaks olema sisuline ja ta ei tohiks olla vastanduv." Me teame väga hästi, millised on liberalistliku võltskodanikuühiskonna definitsioonid mõistetele "sisuline", "argumenteeritud" ja "mitte-vastanduv".

"Sisuline" on kampaania siis, kui kampaania sisuks on liberalistliku süsteemi poolt heaks kiidetud jutupunktid. "Argumenteeritud" on tekst siis, kui argumendiga jõutakse välja mõne liberalistliku dogmani, "mitte-vastanduv" on valimiseelsesse diskussiooni "panustamine" aga sellisel juhul, kui kiidetakse heaks kõik revolutsiooni viimased plaanid nn homoabielust ja soovahetusest kuni sõnavabaduse mahasurumniseni välja.

Mida Klandorf tegelikult ütleb, on see, et vabaühenduste püüd valimisi mõjutada on lubatud vaid juhul, kui seda tehakse liberalistliku baaskonsensuse raames. Kui valimisi tahetakse mõjutada süsteemi poolt põlatud maailmavaatest lähtudes, on see lubamatu, vastanduv, mitte-argumenteeritud ja mitte-sisuline tegevus, mida peavad hakkama menetlema organid.

Me teame väga hästi – selline ongi end valelikult liberaalideks kutsuvate autoritaarse süsteemi mutrite nägemus ühiskondlikust vabadusest, kodanikuõigustest ja sõnavabadusest olnud algusest peale.

On eriti kõnekas, et SAPTK vastast kaebust hakkab menetlema Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni sotsialistist esimees Oviir, kes on tõenäoliselt meie tegevuse suhtes juba eos selgelt vaenulikult meelestatud. Sellisel juhul võiks sama soojaga panna sotsialist Raimond Kaljulaidi väidetavalt Kremliga ja allmaailmaga seonduvat rahastust uurima EKRE poolt moodustatud komisjoni.

Aga tuleme tagasi meie voldiku juurde. Seal me tõepoolest ütleme selgelt välja, et reform, sotsid ja E200 lubavad oma programmides tegutseda vihakõne keelu laiendamise nimel. Ühtlasi toome esile, et sotsid ja E200 on lubanud seadustada "homoabielu" ning reform kooseluseaduse rakendussätted. Toome välja, et kõikidel Eesti kodanikel on kohustus kaitsta perekonda, kuna meie põhiseaduse paragrahvis 27 öeldakse, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise ja ühiskonna alus. Ühtlasi ütleme selgelt ja ühemõtteliselt, et tegu pole valimisreklaamiga, kuna me ei anna soovitusi kelle poolt hääletada – ei iseenda ega kellegi teise poolt – vaid informeerime kõiki valijaid nendest jõududest, kes lubavad oma programmides rünnata perekonnakultuuri aluseid ning lämmatada sõnavabadust.

Valik on igal valijal endal.

Üldse – kui me osutame erakondade endi programmidele, milles nad meie flaieris maiitud asju lubavad, käsitledes neid ise ideaalidena, siis peaksid erakonnad oma programmide laiema tutvustamise üle ainult head meelt tundma. ERJK kahtlustab keelatud annetust, ent kellele? Eelnevat arvesse võttes oleksime keelatud annetuse pidanud tegema E200-le, reformile ja sotsialistidele.

Loomulikult kirjutame tekstile alla meie ise, ehk Varro SAPTK juhataja isikus ning mina SAPTK nõukogu esimehena. Kes siis veel peaks sellele tekstile alla kirjutama? Oviir tahab teada, kes on flaierite eest tasunud. Flaierite ja nende levitamise eest on tasunud SAPTK – olgu see selgelt välja öeldud. Seda tehes on SAPTK täitnud oma põhikirjalisi eesmärke ning kasutanud selleks annetajatelt kogutud vahendeid.

Kokku võttes on taaskord selge, et ERJK, Vabaühenduste LIit ja selle taga olev liberalistlik süsteem teeb kõik võimaliku selleks, et konservatiivide hääl poliitika ja arvamusruumi kujundajana võimalikult tõhusalt maha suruda. Selline ongi see demokraatia, argumenteeritus ja sisuline diskussioon.

Kui siit peaks nüüd jälle lahti hargnema mõni laastav ja kurnav protsess, on kodumaise banaanivabariigi külmkapi uksele kinitatud taas üks uus aga selle eest maitsetu vimpel, mis peaks nendel, kellel nägemisvõimest on tallel mõningane mälestus, silmad pärani avama.