SAPTK poolt 4. novembril 2022 Tallinnas, Õpetajate Majas korraldatud konverentsil "Kuidas tagada konservatiivne pööre?" leidis aset arutelu, milles osalesid Markus Järvi juhtimisel Maria Madise (SAPTK), Veiko Vihuri (Meie Kirik) ja Jaak Valge (EKRE). Arutelu teemaks oli küsimus sellest, kuidas saavutada konservatiivne pööre kultuuris.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna parlamendisaadik ja ajaloolane Jaak Valge väljendas uskumust, et meil kindlasti on lootust konservatiivseks pöördeks: "Selle tõenduseks on kasvõi see täis saal siin täna või näiteks SAPTK kujunemine terve Baltikumi ja Põhja-Euroopa kõige mõjukamaks kodanikuorganisatsiooniks, kes siis seda aadet kannab. Või siis ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna populaarsuse aeglane, aga kindel tõus. Või siis ka meie naaberühiskondades sisuliselt peaaegu läbi viidud konservatiivne pööre – ma pean silmas Ungarit ja Poolat. Ja on näha ka sellist rahvuskonservatiivset ärkamist mitte ainult Ida- ja Kesk-Euroopa riikides, vaid ka mujal. Meil on lootust."

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) Elukultuuri Instituudi juhataja Maria Madise leiab, et konservatiivse kultuurilise pöörde miinimumiks on loomuseaduslike põhimõtete järgimine ning sellele ehituvad siis juba kristlikud väärtused. Madise arvates on ebarealistlik selline kultuuriline pööre, mis on puhtalt naturaalne: "Ma arvan, et on võimalik tuua selline teatud ajutine ärkamine ja pööre nende loomuseaduslike printsiipide kaudu, aga selleks, et see pööre jätkuks, selleks, et ta oleks jätkusuutlik, peab ikkagi toimuma ka vaimne ärkamine, peab toimuma vertikaalne ärkamine."

Madisega nõustus ka vaimulik ja kristliku veebiväljaande Meie Kirik peatoimetaja Veiko Vihuri: "Ilma sellise religioosse või vaimuliku ärkamise või pöördeta me sellist ehtsat konservatiivset pööret ikkagi kandvamas mõttes teha ei suuda." Ta leiab, et isegi kui õnnestub EKRE valitsusse saada, hakkab poliitiline kemplus taaskord pihta. Vihuri pigem loodab sellisele võimaluste akna avamisele, mis muudaks kogu keskkonda ja tooks kaasa pöörde terves ühiskonnas, kus liigutaks üheskoos hoopis teises suunas, nagu see juhtus 1980ndate lõpus.

Maria Madise lisas, et kultuur peegeldab inimtunnetust ning kultuur on peegeldus sellest, mis ühiskonnas parasjagu toimub, mistõttu on see ka keskse tähtsusega. Kultuurilise konservatiivse pöörde teostamiseks soovitab ta aga keskenduda nendele, kes on meile kõige lähemal, mitte minna spektri teise otsa ja hakata veenma ultraliberaale, sest see on tema hinnangul ebaproduktiivne. Madise lisab, et tegelikult peaksime keskenduma ka kaaskristlastele, kuna ka nende seas on palju neid, kes ei taju neid väärtusi ja seda õpetust, millele nad justkui alla kirjutavad ja mis peaks neid kohustama kristlikule elule. Samuti tuleks tema arvates keskenduda ka kõikidele hea tahtega inimestele, kellele on loomuseaduslikud printsiibid olulised ja kes tahaksid korraldada ühiselu neid printsiipe austades.

Madise leiab, et eesti rahva kutsumus ja põhivoorus on püsivus ja kannatlikkus. Ta arvab, et Eesti on olemas selleks, et jääda truuks ja ustavaks, et olla vajadusel otsustaval hetkel kaevikus ja pidada lahingus vastu ning mitte anda alla.

Vihuri lisab, et meie rahvas ei ole mingi põline paganrahvas, vaid rahvas, keda on kandnud usk Jumalasse. Ta leiab, et ka meie taasiseseisvumine on olnud arm ja kingitus Jumala poolt meie rahvale ning nüüd on küsimus selles, kuidas me seda armuaega ja kingitust kasutanud oleme ja kas me suudame samas vaimus minna vastu ka järgmistele sajanditele.

Madise toonitas, et ühiskonna rohujuuretasand on perekond, kus ema ja isa ütlevad lastele, mida teha ja kuidas kujuneda kultuurseteks inimesteks, kes kannavad autentseid väärtusi ja kes seisavad selle eest, et kultuur ülendaks inimest.

Vihuri lisas, et samuti on oluline tagada, et kirik kannaks välja seda rolli, mis tal võiks olla meie ühiskonnas ning mis tal on ajalooliselt olnud: "Kirik on ikkagi meie rahva õpetanud lugema ja kirjutama, on kujundanud meie kultuuri, on toeks perekonnale, on toeks haridusele… aga me peame võitlema selle nimel ja seisma selle eest, et kirik institutsioonina ei langeks, vaid jätkaks seda, mida ta on varasematel sajanditel edukalt suutnud teha."

Jaak Valge arvates saavad poliitikud konservatiivse pöörde jaoks reaalselt ära teha seda, et viivad kõigi vahendite ja võimalustega läbi rahvuskonservatiivseid poliitikaid nii väikestes detailides kui ka suurtes asjades. Ühtlasi tuleks näidata ka oma isikliku eeskujuga seda, milline üks rahvuskonservatiivne inimene peaks olema.

Toimetas Martin Vaher