Ajaloolasest parlamendi liige Jaak Valge (EKRE) rääkis SAPTK poolt 4. novembril 2022 Tallinnas, Õpetajate Majas korraldatud konverentsil "Kuidas tagada konservatiivne pööre?", et Eesti ülikoolides võtavad üha laiemalt maad vasakliberaalsetest ideoloogilistest hoiakutest domineeritud suundumused, mis eiravad rahvuslikke huve ja on vastuolus ülikooli ideega.

"Mina väidan, et kultuurilise konservatiivse pöörde üheks keskseks küsimuseks on see, et kas ja kuidas on meil võimalik deideologiseerida Eesti teadustegevus ja Eesti ülikoolid," rääkis Valge.

"Eesti teadustegevus on täiesti nende üleilmsete trendide meelevallas. Granti projektidel ja nende põhjal kirjutatud artiklitel ei pruugi olla vähimatki seost Eestiga, küll aga peab olema tihe seos siis nende samade ideologiseeritud teemadega," selgitas ta.

"Näiteks 2020. aastal lõppenud humanitaarteaduslikest grantidest oli otsene seos Eestiga vaid ühel, mõnedes granti projektides tugineti siiski Eesti andmetele aga käsitleti globaalset teemat, loomulikult trendi võtmes. Ja seal on suured rahad mängus."

Valge sõnul tuleb silmas pidada, et nende teemade järgi sätivad teadlased ja õppejõud ka oma õppetegevusi, kujundavad oma loengu- ja seminarikursusi ning suunavad oma juhendatavaid: "Ja niimoodi on tekkinud ja tekivadki siis ideologiseeritud koolkonnad, kus siis püütakse oma vaimsete võimete puudujääke kompenseerida ideoloogilise truudusega."

"Teadustegevus humanitaar- ja sotsiaalteadustes tuleks deideologiseerida – muuta avaravaateliselt Eesti keskseks," leiab Valge. "Saatan peitub siis detailides, ja seda saab siis teha Eesti Teadusagentuuri hindamispõhimõtete ja rahastamispõhimõtete muutmise läbi. Kui oleks ainult tegija."

"Ülikoolid tuleb siis samuti deideologiseerida ja selleks piisab ka ratsionaalsete valikute tegemisele suunamisest. Tuleb üliõpilasi motiveerida õppima keskendumisele ja õppetulemustele keskendumisele ja sellele, et õpitaks neid erialasid, mida ühiskond vajab," leiab Valge.

Valge arvates tuleb aga ka ülikoole suunata, et nad keskenduksid õppekvaliteedile. "Ja ideoloogiliste näitajate alusel hindamine ja ülikoolide rahastamine tuleb lõpetada, need kõik ideoloogilised sätted eemaldada õigusaktidest. Ja emakeele kasutusala tuleb tagada vastava seadusega," rõhutab ta.

Toimetas Martin Vaher