Taani pealinnas Kopenhaagenis hõivas kohalik moslemikogukond ramadaani vältel taas enda alla kogu raekoja platsi, et üheskoos Allahi poole palvetada, kuid tänavu tuli neil seda teha juba rahvuslaste protestiaktsioonide saatel.

Ramadaan on islami kalendri üheksas kuu, mille vältel tegelevad moslemid süvendatult palvetamise ja paastumisega, et seeläbi õppida kannatlikkust, vaimsust, alandlikkust ja allaheitlikkust Jumalale. Ramadaani ajal hoiduvad islamiusulised ka toidust, joogist, tubakast ja seksuaalsest läbikäimisest koidust loojanguni.

Pärast loojangut koguneb perekond ühisele einele, mida nimetatakse iftariks. Sellele eelneb aga päeva viiest palvusest neljas, mis viidi tänavu 1. juunil läbi Kopenhaageni raekoja platsis, kuhu kogunes ühispalvusele rohkelt kohaliku moslemikogukonna esindajaid.

Selline avalik ühine palvetamine ramadaani ajal on kohalikele moslemitele juba traditsiooniks muutunud, sest samamoodi koguneti ka aasta varem Kopenhaageni südamesse.

Protestijad: Euroopa on meie!

Kuid erinevalt eelmisest aastast leidis tänavu ürituse vastu aset ka kolm protesti, milledest kõige silmatorkavama korraldas üleeuroopalise identitaarse noorteorganisatsiooni Põlvkonna Identiteet (Génération Identitaire) kohalik haru. 

Organisatsiooni liikmed üürisid selleks puhuks raekoja platsi kõrval asuvas hotellis toa, mille väljakule avanevast aknast riputasid välja suure bänneri tekstiga "EUROOPA ON MEIE".

Ühtlasi deklameeris üks protestijatest ruuporist, et "täna on kogunenud tuhanded, et tähistada võõrast ja vaenulikku religiooni meie linna keskuses. Meie kõige tuntum väljak on muudetud Kopenhaagenist Mekaks."

"See on aastate pikkuse protsessi sümptom," jätkas ta. "Meie riigi rahvastik muutub aegapidi tundmatuseni. Paljud on üritanud meid hoiatada, kuid me ei võtnud neid kuulda. Nüüd me oleme omadega siinmaal – riigis, mis võib igaveseks muutuda. See on riik, mille nimel meie esiisad surid. See on riik, mille pärandame oma lastele."

"Kuid me ei anna oma riiki ja Euroopat ära. Meid ei alistata kunagi. Me ei anna kunagi alla. See on Euroopa, mitte teie kalifaat! Jätke hästi meelde – Euroopa on igavesti meie! Euroopa on meie!" lõpetas ta skandeerides.

Umbes aasta tagasi keelustas aga Facebook oma platvormil jäädavalt massiimmigratsiooni-vastase identitaarse liikumise ning kustutas kõik nende ametlikud lehed.

Moslemite vastuprotestid

Märtsi lõpus korraldas aga Kopenhaageni moslemikogukond samal raekoja platsil oma meeleavalduse, milles süüdistati islamivastaseid valede, propaganda ja vihkamise levitamises, kuna nad jäävat intellektuaalselt alla islami ideedele ja väärtustele.

Meeleavaldusel võis näha lehvimas ka arvukaid musti ja valgeid džihaadilippe, mida kasutavad näiteks sellised islamistlikud terroriorganisatsioonid nagu Taliban, al-Qaeda ja ISIS.

"Me võitleme alati ideede lahingus. Ning kuna nemad pole suutnud intellektuaalselt võidutseda islami ideede ja väärtuste üle, levitavad nad selle asemel meie vastu valesid, propagandat ja vihkamist. Nad ründavad eriti meid, mosleminaisi. Mitte sellepärast, et me oleksime nõrgad või rumalamad, vaid seetõttu, et nad teavad, et meie oleme selle umma [šariaatlik islamikogukond – toim.] selgroog," deklameeris mosleminaine kõnepuldist raekoja platsi kogunenud rahvahulgale.

Kõne pauside ajal röökis aga üks moslemimees mikrofoni islami usutunnistuse šahada "Ei ole jumalat peale Allahi ja Muhammad on Allahi saadik!", mida siis rahvas valjult kaasa skandeeris.

Aprilli keskel Kopenhaagenis korraldatud moslemikogukonna protest võttis aga vägivaldse pöörde, kui puhkesid ägedad kokkupõrked protestijate ja politsei vahel, mis viisid 23 vahistamiseni. Ühtlasi süütasid moslemid tänavatel umbes 70 tulekahju, pannes põlema nii prügikaste kui autosid.

Protestid said alguse, kuna islamiseerumisvastase paremerakonna Hard Line asutaja Rasmus Paludan oli väidetavalt moslemite pühakirja Koraani maha visanud. Paludan osales hiljem ka ramadaani ajal Kopenhaageni raekoja platsis korraldatud islamiseerumise vastastes protestides.

Taani moslemipopulatsioonile ennustatakse suurt kasvu

USA sõltumatu uurimiskeskuse Pew demograafilise uurimuse "Euroopa kasvav moslemipopulatsioon" kohaselt võib moslemipopulatsioon kõrge rände stsenaariumi kohaselt aastaks 2050 moodustada juba 16% Taani rahvastikust ning 14% Euroopa rahvastikust.

Allikas: Pew Research Center

Sellega paigutuks Taani umbes samale tasemele meie põhjanaabri Soome ja Norraga, kellele ennustatakse moslemipopulatsiooni kasvu vastavalt 15 ja 17 protsendini rahvastikust. Kahe riigi vahel paiknevale Rootsile prognoositakse aga rekordilist 30,6 protsendilist moslemite osakaalu populatsioonist.