Ateena "uhkuse" nimel on 2013. aasta 8. juunil tänavale väljunud välismaised diplomaadid. Ürituse eesmärk oli "võtta linn tagasi" seal väidetavalt maad võtva homofoobia ja sallimatuse käest. Foto: Scanpix

Kreeka kodanike ja kirikujuhtide nördimuseks on parlament võtnud vastu seaduse, millega lubatakse 15-aastastel või vanematel taotlejatel ilma mistahes psühhiaatrilisi põhjendusi, meditsiinilisi tõendeid või väliseid tunnuseid esitamata vahetada ametlikes dokumentides oma sugu vastupidiseks sellele, millisena see sündides kaasa anti ja sünnitunnistusele märgiti.

Vaja pole muud, kui huvitatud isiku sooviavaldust, vahendab LifeSiteNews. AP andmetel aetakse asi jutti lihtsustatud kohtumenetlusega.

Seadusemuudatuse kohaselt saab ametlikud dokumendid, registrikanded ja muud ametlikud märked, kaasa arvatud sünnitunnistuse ning koolidiplomid, lasta ära muuta nii, et need kajastaksid isiku poolt soovitud sooidentiteeti.

Selle muudatused liitub Kreeka Taani, Islandi, Malta ja Norraga, kus on samuti sarnased seadusemuudatused vastu võetud ja ellu viidud, võimaldades inimestel nö juriidilise soo vahetamist ilma, et selleks oleks tarvis psühhiaatrilist diagnoosi või mingisugustki meditsiinilist sekkumist.

Eelnevalt võimaldas seadus ametlikult nö sugu muuta üksnes soodüsfooria diagnoosimise ning suguorganite kirurgilise muutmise korral.

Radikaalset ideoloogilist programmi viiakse ellu inimõiguste loosungi all

"Asi on inim- ja kodanikuõigustes," kuulutas valitseva partei Syriza juhtivpoliitik Nikos Xydakis seadusemuudatuse põhjenduseks ja lisas, et kaalul on "inimlikkus, solidaarsus ja väärikus".

"Teatud hetkedel peavad poliitikud olema progressiivsemad kui ühiskond üldiselt ning mulle teeb suurt rõõmu, et Kreekast saab nüüd selles küsimuses üks kõige liberaalsemaid riike Euroopa Liidus."

Kreeka justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste minister Stavros Kontonis on seejuures kirikujuhtidele tunnistanud, et seadus võeti vastu tulenevalt Kreeka "rahvusvahelistest kohustustest."

Soovahetusseadus läks Kreeka 300-liikmelises parlamendis läbi 171 poolthääle ning peaministri Alexis Tsiprase tugeva toetuse tiivul.

"Ühegi traditsiooni, ühegi religiooni ega ühegi perekonnakäsitlusega ei saa nõuda teatud kodanike marginaliseerimist ega nende tõrjumist institutsionaalsest ja ühiskondlikust teadvusest," ütles Tsipras parlamendi liikmetele enne hääletust.

Tema sõnul lähtus seadusemuudatus üksnes eesmärgist lõpetada nende inimeste marginaliseerimine, kelle puhul nende endi poolt tunnetatud sooidentiteet ei lange kokku nende sünnitunnistusel kirjapanduga.

"Mis Jumal see niisugune on, mille tõttu peaksime võtma vastu lapsi kiusamise ja alandamise objektiks tõrjuvaid ning enesetapule suunavaid otsusi," küsis helleenide peaminister.

Seadusemuudatus võeti vastu vassides ja skeemitades

Samal ajal on äsja Kreetalt saabunud lugeja vahendanud Objektiivile ühe kohaliku inimese imestust selle üle, et kõnealune "kummaline seadus" võeti vastu "maksumuudatustepaketi" raames.

Kinnitamata andmetel on Kreeka riik nüüd isegi kohustatud soovijate soovahetuse kinni maksma.

"See seadusemuudatus tekitab inimestes suurt hämmingut, sest keegi ei mõista, miks see maksupaketti kuulub ja mis on selle seaduse eesmärk," kirjutas lugeja ning lisas, et "maksumuudatus võeti parlamendis vastu samamoodi ilma kvoorumita, nagu ka Eestis "trikitati" samasooliste kooseluseadusega."

Ortodoksi kirik mõistis seadusemuudatuse teravalt hukka

Samas on "Kreeka sügavalt õigeusklik riik ja rahvas väga selgelt selliste seaduste vastu, ometigi suruti see läbi."

Ortodoksi kiriku juhid mõistsid seadusemuudatuse ühiselt ja ühemõtteliselt hukka, nimetades seda ebamoraalseks, jumalateotuslikuks, ebaloomulikuks, hullumeelseks, saatanlikuks, patuks, ühiskonna õõnestamiseks ja perekonna pühaduse rüvetamiseks.

Kreeka Ortodoksi Kiriku sünodi sõnul panustab niisugune seadusemuudatus ühiskondliku ühtsuse lagunemisse ning rahva vaimsesse närbumisse.

Pidev rahvusvaheline ideoloogiline surve

"Rahvusvahelised" hoovused on varemgi konservatiivsete riikide rahvaesindajate jalgealuse minema uhtunud.

Näiteks oli Ukraina liidrite iha viisavabalt Euroopa Liidu vahet liikuda niivõrd kange, et vastutasuks võeti vastu seadusemuudatus, mis keelab karistuse ähvardusel töösuhetes diskrimineerimise nn seksuaalse sättumuse alusel.

Vastav seadus oli osa Euroopa Liidu nõudmistest viisavabaduse kehtestamiseks Ukraina kodanikele, kirjutas tookord Postimees.

Vähemalt esialgu väitsid Ukraina rahvaesindajad, et ei kavatse laiendada perekonna ja abielu õigusi samasoolistele paaridele.

"Me seisame perekondade eest! Jumal hoidku meid samasooliste abielude eest!" kõlas seadusele saateks spiikri Volodõmõr Groismani appihüüd.

Tsahkna ja Ossinovski tahavad lihtsustada soovahetuse korda, et parandada Eesti kuvandit

Lastearstid: soovahetuse soovitamine on ahistamine

Tutnud teadlane: transsoolisus on mentaalne hälve; soovahetus on bioloogiliselt võimatu

Cambridge'i uuring: 96 protsenti transsoolisi noori tegeleb enesekahjustamisega