Kristiina Ojuland Rahva Ühtsuse Erakonna üldkogul 2014. aastal. Foto: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix

Rahva Ühtsuse Erakonna poolt presidendikandidaadiks pakutud Kristiina Ojuland peab oluliseks rahvaalgatusõiguse taastamist, presidendivalimiste ja haldusreformiga seonduvat, sisserände küsimust ja venekeelse elanikkonna kaasamist. Ojuland lubab seista Eesti rahvuslike huvide ja selle eest, et Eestis valitseks terve õhkkond.

“Presidendina pean oluliseks kasvatada rahva usaldust ja usku oma riiki. Tahan vähendada erimeelsusi poliitikute ja rahva vahel ning tasandada lõhesid rahva sees. Minu päritolu lihtsast perest ja edasine pikaajaline kogemus poliitika ja diplomaatia vallas on mind vorminud inimeseks, kes on näinud elu igast küljest. Mul on olemas piisav elukogemus,” kirjutab Ojuland meediale saadetud tutvustuses.

Ojuland tunnetab enda sõnul hästi ühiskonnas toimuvaid protsesse ja muutusi. Presidendina tahaks ta pidada dialoogi erinevate huvigruppide, kodanikuorganisatsioonide ja poliitiliste erakondadega.

“Eestimaalaste jaoks olulised küsimused nagu rahvaalgatuse taastamine, presidendi valimiste kord, haldusterritoriaalne reform, sisserände teema, venekeelse elanikkonna kaasamine on ka presidendi teemad,” loetleb Ojuland.

“Presidendi roll välispoliitikas on seista Eesti rahvuslike huvide eest. Suhted naaberriikidega, sealhulgas Venemaaga peavad olema prioriteetide hulgas. Seoses Brexitiga saab uue presidendil olema tähtis roll ka Eesti koha suunamisel Euroopa Liidus.”

“Presidendina teen ma kõik selleks, et Eestis valitseks terve õhkkond, kus meie oma inimesed tunnevad end vajalikena ning õnnelikena. Järgmise viie aasta suurim prioriteet on meie rahva arvu kasvatamine, eestlaste tagasikutsumine kodumaale,” kirjutab Ojuland.