Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Foto: Facebook

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) kinnitas eile riigikogu liikme Varro Vooglaiu küsimuse peale, et kõik koolid Eestis, sealhulgas ka kristlikud erakoolid, peavad lähtuma riiklikust õppekavast ning hakkama samasooliste abielu seadustamise järgselt lastele õpetama, et omavahel saavad abielluda ka samast soost inimesed ning et see on normaalne.

"Üks peamisi valesid, mida niinimetatud homoabielu seadustamise pooldajad pidevalt korrutavad, seisneb väites, et see ei muuda midagi kellegi teise kui inimeste jaoks, kes tahavad niinimetatud homoabiellu astuda. Tegelikult muudab see vägagi palju, alates kogu ühiskonna jaoks abielu mõiste radikaalsest ümberkujundamisest ja lõpetades lastelt nende loomuliku õiguse võtmisega emale ja isale," selgitas Vooglaid oma küsimuse sissejuhatuses.

"Nagu me paljude teiste riikide kogemusest teame, siis üks viis, kuidas kõnealuse ideoloogilise projekti elluviimine mõjutab paljusid ühiskonnaliikmeid, seisneb selles, et lasteaedades ja koolides hakatakse lastele rääkima homoseksuaalsetest suhetest kui igati loomulikest ja moraalsetest eneseteostuse võimalustest ning ühtlasi selgitatakse, et lapsed võivad suureks saades abielluda ka endaga samast soost inimestega, miks mitte klassikaaslastega."

"Valdavale osale kristlastest ja ka paljudele teistele konservatiivsete veendumustega inimestele on selline elukäsitlus teatavasti vastuvõetamatu. Sellega seonduvalt kinnitas EELK peapiiskop Urmas Viilma hiljutisel õiguskomisjoni istungil, et kui abielu tähendust defineeritakse niinimetatud homoabielu seadustamise teel riiklikult ümber ja kui riik seob kristlike erakoolide riikliku rahastamise sellise abielukäsitluse õpetamisega vastavalt riiklikule õppekavale, siis võib juhtuda, et kristlikud erakoolid tuleb sulgeda, sest ilma riikliku rahastuseta ei ole need jätkusuutlikud," selgitas Vooglaid täiendavalt.

"Sellega seonduvalt soovin teilt küsida, kas niinimetatud homoabielude seadustamise järgselt hakatakse koolides riikliku õppekava osana lastele õpetama, et homoseksuaalsed suhted on mehe ja naise vaheliste suhetega moraalselt samaväärsed ning et lapsed võivad suureks saades abielluda ka samast soost inimestega? Kui see on plaanis, siis kas lastevanematele jääb alles õigus mitte lubada oma lastele sellist ideoloogilist ajupesu teha ja kas erakoolidele jääb ilma riiklikku rahastust kaotamata alles õigus mitte sellist õpetust laste peal ellu viia? Kui jääb, siis milliseid garantiisid plaanite selleks pakkuda?" küsis Vooglaid haridus- ja teadusministrilt Kristina Kallaselt kolmapäevases riigikogu infotunnis.

Kallas vastas, et tema arust ei saa koolis õpetada või varjata asju, mis ühiskonnas on tegelikult õigusnormidega kokku lepitud ja paika pandud ja mis päriselt ühiskonnas eksisteerivad:

"Me ei saa lastele valetada. Me ei saa lastele valetada seda, et samasoolised paarid ei ole tegelikult ühiskonnas olemas, või kui nad on, siis peidame nad kuskile ära, et see ei ole õige kooselu vorm, et ei ole õige, kui teil on ema, kaks ema või kaks isa või teie perekond koosneb sellistest inimestest. Me ei saa lastele valetada. See tähendab seda, et lastele tuleb rääkida seda, mis ühiskonnas on normaalne, mis on kokku lepitud ja mis on õiguslikult riigi tasandil ka reguleeritud."

"Nii et loomulikult õppekava lastele tutvustab meie ühiskonda ja ühiskonnas kokku lepitud norme. See on ka see, mis õppekavas on. Kõik koolid, erakoolid Eestis peavad lähtuma riiklikust õppekavast ja sellest, mis on riiklikus õppekavas kirjas," rõhutas Kallas kokkuvõtvalt.

Selle peale küsis Vooglaid veel täpsustavalt üle, et kas ta sai õigesti aru, et riikliku õppekava osana peavad kõik koolid, sealhulgas erakoolid, hakkama lastele õpetama, et abielluda võivad ka samast soost isikud omavahel.

,Ja kui seda ei tehta, kui ei olda nõus seda tegema, näiteks kristlikes erakoolides, siis need koolid kaotavad riikliku rahastuse? Või jääb neile võimalus tegutseda kooskõlas oma maailmavaateliste veendumustega, oma moraalsete, kõlbeliste tõekspidamistega mitte sellist ideoloogilist ajupesu ellu viia?"

Ta rõhutas, et siin ei ole juttu valetamisest, rääkida lihtsalt sellest, et me ei ole nõus sellist õpetust vahendama: "Me ei valeta mitte midagi. Me räägime lihtsalt lastele seda, mida meie peame õigeks, mida meie peame kõlbeliseks, mida meie peame oma moraalsetest ja religioossetest veendumustest tulenevalt õigeks."

"Sellisel juhul siis kas ma saan õigesti aru, et kui ei olda nõus sellist riiklikku õppekava järgima, siis kaotatakse ka riiklik rahastus? Ehk tegelikult oleks väga aus välja öelda kristlikele erakoolidele, et pange siis põhimõtteliselt vaim valmis selleks, et teil on kaks valikut, kas järgida seda riiklikku õppekava, millesse on sisse kirjutatud ideoloogiline programm või teine variant, hakata otsima uusi rahastajaid, sellepärast, et riiklikku rahastust sellisel juhul enam ei saa."

Vooglaid lisas, et oleks väga tänulik, kui ta saaks Kallaselt selge, konkreetse vastuse, sest see ei ole mingi uduküsimus, see on väga konkreetne, praktiline, praktiliste järelmite, praktiliste tagajärgedega küsimus ja ta arvab, et kõikide erakoolide suhtes on aus, kui me ütleme välja asjad nii, nagu need tegelikult on.

Kallas vastas täpsustavalt, et kui Eestis on seadustatud samasooliste abielu ja seadus ütleb, et abielluda saavad omavahel kaks täiskasvanud inimest, siis järelikult peab ka põhikooli õppekavas seda niimoodi ütlema, sest see on Eesti seadustesse niimoodi sisse kirjutatud.

"Me ei saa öelda, et see ei ole legaalne abielu või sellist abielu Eestis pole olemas. Selles mõttes, et me ei saa valetada lastele, see on minu seisukoht."

Selle osas, mis puudutab nii-öelda konfessionaalset maailmavaadet ja väärtuspõhimõtteid, rääkis Kallas, et erakoolidel on tegelikult olemas selline õppeaine nagu usundiõpetus, kus nad võivad õpetada oma usundipõhist väärtusmaailma: "See aine on olemas, see ei ole lastele kohustuslik, aga erakoolidel, kristlikel erakoolidel sealhulgas, on õigus seda ainet õpetada ja see on konfessionaalne usundiõpetus. Nii et ma selles mõttes, et kui on see koht, kus rääkida oma usuvaatest, oma väärtusnorme, siis seal on võimalus lastele neid selgitada."

Samas rõhutas ta taaskord, et riiklikust õppekavast lähtudes ei saa aga erakoolid, ka kristlikud erakoolid, lastele "valetada" ja öelda, et Eestis ei saa abielluda mees mehega või naine naisega, kui see on täiskasvanud inimeste vastastikune soov ja ei saa ka seda maha salata, et selline õigus on olemas ja see on normaalne.

"See on normaalne ja seda tegelikult peab riikliku õppekava järgi lastele selgitama," toonitas Kallas, lisades, et kui riigis on kehtestatud sellised õigusnormid, et saavad omavahel abielluda ka samasoolised täiskasvanud inimesed, siis seda tuleb koolis ka rääkida lastele.

Vooglaid vastas sellele omakorda, et lastele valetamine on just nimelt see, kui öeldakse, et abielu võib moodustada ka samast soost isikutest või et lapsed võivad suureks saades oma sugu vahetada. "Näiteks see on reaalselt valetamine ja see on see, millega meie ei nõustu," rõhutas ta.

EKRE saadik Anti Poolamets süüdistas Kristina Kallast ning Kaja Kallase valitsust, et nad on kõik kihid ladunud algklassist kuni gümnaasiumi lõpuni oma LGBT-ajupesule: "Tulete meile siia kaela määrima mingit Põhja-Korea stiilis seksuaalset ajupesu alaealistele, väikestele lastele."

Kristina Kallas vastas aga Poolametsale, et nad ei ole laste ajupesuga tegelenud, vaid on lastele õpetanud seda, mis on meie seadusruumis kehtiv ning seda on kavas ka edaspidi teha.

Kolmapäevase riigikogu infotunni kirjeldatud osa on võimalik vaadata järgnevast videost:

Toimetas Martin Vaher