Norra lastekaitseameti Barneverneti esindajad ja politseinikud ajasid taga, püüdsid kinni, surusid näoli lumme ja viisid vanemate juurest minema 12-aastase poisi, kes oli koolikiusamise tõttu koduõppele jäetud.

Kanadast isa kodumaale Norrasse kolinud korralikule perele pandigi süüks justnimelt otsust koolikaaslaste poolt traumatiseeritud last kodus õpetada, kuna too ei saavat piisavalt “suhelda ja kollektiiviga harjuda.”

Poiss viidi vägivaldselt kodust minema käesoleva aasta 9. veebruaril, saateks nii tema kui ema appihüüded.

Läinud nädala kolmapäeval sai pere oma lapse tagasi – ilmselt tänu tohutule rahvusvahelisele tähelepanule ja sellest tulenevale survele.

Isa sõnutsi on käimas keerukad läbirääkimised riigiga, mille tulemused ja lõplikud tingimused selguvad alles 3. maiks.

Vanemad ei teadnud pikemat aega, kus nende laps viibib ning veel kümme päeva pärast poisi “arreteerimist” oli ema saanud temaga vaid üks kord rääkida.

Oma otsusest last kodus õpetada olid vanemad teavitanud nii kooli kui lastekaitset.

Marius Reikerås: Norra lastekaitseameti hoole all on hinnanguliselt 7–8% riigi lastest