Pilt on illustreeriv ega oma otsest puutumust artiklis sisalduva info teatavaks saamisega pildil kujutatud isikutele. Foto: Liis Treimann, Postimees/Scanpix

Kaitseministeeriumi poolt Turu-uuringute AS-lt tellitud longitudinaalne küsitlus näitab, et rahva usaldus kõigi olulisemate riiklike institutsioonide vastu langeb.

Viimati juunikuus avaldatud küsitluse tulemuste kohaselt on viimase aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud nende inimeste arv, kes täielikult või pigem usaldavad riigikogu, valitsust, presidenti ja peaministrit.

hknnlblfpcmmbooj

Samal ajal on oluliselt kasvanud nende inimeste arv, kel nimetatud institutsioonide suhtes usaldus puudub või pigem puudub.

mehaiekhmmdgagjk

Alates eelmise aasta märtsikuust on riiklikke institutsioone usaldavate ja mitteusaldavate inimeste suhe pidevalt halvenenud.

jjhlgjaijdnmgide

Küsitluste tulemustega saab tutvuda Kaitseministeeriumi kodulehel.