SAPTK juhatuse liige Markus Järvi kommenteeris Tallinna TV saates “Nädal+” möödunud nädala sündmusi, mille hulka kuulusid muuhulgas otsedemokraatia konverents, president Toomas Hendrik Ilvese migratsiooniteemaline kõne vabariigi aastapäeval ja päästjate koondamine.

Markus Järvi sõnul läks ligi 300 osavõtjaga konverents “Kas Eesti on demokraatiaks valmis?” igati korda. Konverentsil esitleti uuringut, mille kohaselt 72% vastanutest ei näe piisavalt võimalusi poliitiliste otsuste langetamisel osaleda ning 82% leiab, et aeg oleks muuta põhiseadust nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi. Uuringu tulemused räägivad Järvi sõnul Eesti ühiskonnas valitsevast võõrandumisest ja sügavast rahulolematusest praeguse olukorraga.

Järvi sõnul kujutab olukord, kus kodanike poliitiline aktiivsus piirdub iga kahe aasta tagant valimiskasti taga käimisega, endast selget esindusdemokraatia kriisi. Poliitiline eliit tegutseb tema sõnul oma mandaadi kätte saanuna rahvast sõltumatult ning ei järgi isegi oma põhikirjas või programmis sätestatud põhimõtteid.

“Nagu üks meie ettekandjatest tabavalt ütles, ei toimi Eestis mitte esindus-, vaid asendusdemokraatia, kus inimesed annavad oma hääle erakonna platvormi baasil, erakond teeb aga oma otsused enda äranägemise järgi,” ütles Järvi, kelle sõnul on Eesti olukord selles küsimuses eriti hull.

“Nagu nägime kooseluseaduse debatis, ei olnud seda kirjas isegi mitte kooseluseadust pooldavate erakondade kavades, vaid see tuli välja alles hiljem. Inimesed on küll valinud erakonda, ent nad pole saanud viiteid, et selliseid asju hakatakse läbi suruma. Erakondade platvorm ei anna pahatihti mingit suunist, mida meie häältega riigikogus üldse tegema hakatakse,” tõdes Markus Järvi.

Toomas Hendrik Ilvese aastapäeva kõnet kommenteerides mainis Järvi, et selles peitis president väga keerulised probleemid lihtsate väljendite nagu avatus ja suletus taha ning tagus neid seejärel propagandisti kombel rahva teadvusesse.

“Seostada tervemõistuslikku kriitikat Euroopa migratsioonipoliitika aadressil hinge suletusega on täiesti ebaadekvaatne. Avatusel ja suletusel pole migratsioonikriisiga mitte midagi pistmist. Probleem seondub inimkaubitsemise, suurte äride ja maffiaga, mitte avatuse ja suletusega, mis on kultuurilised ja psühholoogilised kategooriad,” ütles Järvi.

Presidendi kõnedes võib Markus Järvi hinnangul juba aegsasti oodata rahva hurjutamist. Kui Eestis keegi kedagi marginaliseerib, siis teeb seda Järvi sõnul just president, kes kõneleb oma elevandiluust tornis väga kitsale ringile ning hurjutab ülejäänud osa Eesti rahvast.

Markus Järvi kommenteeris ka päästjate vallandamist ja riigi alkoholipoliitika ja kuritegevuse probleeme. Saate lõpus meenutati lahkunud maestrot Eri Klasi.