Markus Järvi kutsub kõiki kodanikke, kelle jaoks on oluline, et abielu on ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks, ning kes pole nõus kohtuliku omavoliga, osalema Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldataval meeleavaldusel Tallinna kohtumaja ees eeloleval reedel, 26. mail, kell 12.

Käesoleva nädala reedel kell 12 korraldab Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks Pärnu maanteel Tallinna kohtumaja ees (Draamateatri kõrval) sümboolse meeleavalduse.

Kodanikena ei saa me olla nõus sellega, et Tallinna Ringkonnakohus rakendab end mitte Eesti Vabariigi seaduste, vaid pahemliberaalse ideoloogia teenistusse. Võimude lahususe printsiibi kohaselt ei tohi kohus asuda seadusandja rolli ja hakata seadusi ümber kirjutama, ent just seda tegid Tallinna ringkonnakohtu kohtunikud Maret Altnurme, Virgo Saarmets ja Kaire Pikamäe, kui nad otsustasid kanda rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud “homoabielu”.

See otsus on selgelt vastuolus perekonnaseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seadusega ning kodanikena ei saa me kohtunike omavoli nii keskses ja olulises küsimuses lihtsalt pealt vaadata.

Me tunneme kohustust astuda selgelt ja ühemõtteliselt välja Eestis kehtivate seaduste, loomuliku perekonna ning lõppastmes ka õigusriigi ja demokraatia põhimõtete kaitseks. Homoliikumise püüdluste ette rakendatud kohtusüsteemi ideoloogiline laamendamine ei õõnesta üksnes loomuliku perekonna ideaali, mis on selgelt ja ühemõtteliselt kirjas perekonnaseaduses, vaid lammutab ka põhiseadusliku võimu aluspõhimõtteid.

Kas oled nõus, et kohtunikud võtavad ideoloogiliste ambitsioonide läbisurumiseks seadusandliku võimu enda kätte ja asuvad meie õigusruumi omavoliliselt ümber korraldama? Kas Sa talud seda, kuidas homoliikumine abielu ja perekonna mõisteid lammutab ja ümber määratleb vilistades sealjuures riigivalitsemise elementaarsetele põhimõtetele?

Kas Sinu jaoks on oluline, et abielu on ja jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks? Kui jah, siis tule meeleavaldusele abielu ja perekonna kaitseks ning kohtuliku omavoli vastu juba käesoleva nädala reedel, 26. mail, kell 12 Tallinna kohtumaja ette, Pärnu maantee 5.

Seisame üheskoos abielu ja perekonna kaitsel. Kohtumiseni!