Laste soolise enesemääratluse häired kasvavad lääne ühiskonnas plahvatuslikult. Samal ajal edendab LGBT-liikumine Kanadas väikelastele suunatud kampaanias ideed, et sooline identiteet ja sooline kuuluvus tervikuna on valiku küsimus, mis allub "südame kutsele". Seda paketti võib mõne aasta pärast näha ka Eestis, kui inimesed oma laste kaitseks välja ei astu. Markus Järvi nädalakommentaar. 

Käesoleva nädala "Fookuses" jätkasime perversse sooideoloogia käsitlemist kampaania näitel, millega pestakse parasjagu Kanada väikelaste ajusid, pannes neid uskuma, et sooline identiteet ja sooline kuuluvus tervikuna on valiku küsimus, mis allub "südame kutsele".

Oled tüdruk, aga sinu süda ütleb, et peaksid olema poiss? Pole hullu. Kollaste juustega Suur Õde õpetab, kuidas poest uusi riideid osta, juuksuris lokid maha pügada ning viimaks kliinikusse hormoonravile ja noa alla järjekorda võtta.

Vahemärkusena tuleb öelda, et me räägime lastest – eelkooliealistest mudilastest, kellel puuduvad elementaarsemadki mehhanismid, et end taoliste perverssuste eest kaitsta.

Kui lapse jätavad probleemidega üksi ka sooideoloogia poolt pimestatud vanemad, kes kiidavad lapse segi paisatud tunnetele takka, selle asemel, et teda juhendada ja hoida kahjulike mõjude eest, on loomulikult kuri karjas.

Pole seega mingi ime, et viimaste uuringute järgi on plahvatuslikult kasvanud end transsoolisteks määratlevate laste ja teismeliste arv, kes lasevad end vaimselt ja füüsiliselt vigastada „soovahetusteraapia" hormonaalse sekkumise ja hiljem ka viimase staadiumi „soovahetusoperatsiooni" läbi.

Meditsiiniajakiri Pediatrics avaldas juba kuus aastat tagasi raporti, mille kohaselt kasvas ainuüksi ühes Bostoni lastehaigla sooidentiteedi kliinikus patsientide arv neljakordselt, pärast seda kui seal hakati 2007. aastast alates lisaks puberteedieas noorukitele võtma vastu ka puberteedieelseid lapsi vanuses 4–12 aastat.

Peale Bostoni kliiniku asutamist on USA-s avatud juba 40 laste soovahetust võimaldavat kliinikut ning nende arv kasvab üha. Torontos aset leidnud Akadeemiliste Lastearstide Seltside aastakonverentsil esitatud kahe uurimuse järgi on aastatel 2010–2014 suurenenud soolise düsfooria ehk soolise identiteedi häirega laste ja noorukite arv USAs 311%.

Kõikide vanusegruppide lõikes suurenes soolise düsfooria sagedus aga koguni 507%.

BBC 2016. aasta raporti järgi on Suurbritannias suurenenud soolise identiteedi häirega laste arv alates 2010. aastast suisa 930% – 94 lapselt 969 lapseni. Soolise enesemääratluse häirega laste hulka kuulus ka üks 3-aastane ja kolm 4-aastast last.

Kui LGBT-liikumine seletab neid numbreid kasvava eneseteadlikkuse ja ühiskondliku surve vähenemisega ning hõiskab hurraad, siis soodüsfooria tegelike põhjuste hulka kuulub hulganisti tegureid, mida LGBT-liikumine sooviks pigem kalevi alla peita.

1994. aasta uuringu kohaselt, mille raames intervjueeriti 45 transseksuaali, kes määratlesid end meestena, kuigi olid bioloogiliselt naised, olid 63% kogenud füüsilist ja 52% seksuaalselt kuritarvitamist. Uuringus võeti arvesse vaid raskekujulist ja pikaajalist kuritarvitamist: löömist ja peksmist erinevate esemetega, kõrvetamist, kägistamist. Lisaks füüsilisele ja seksuaalsele kuritarvitamisele olid soovahetajad sageli läbi elanud ka tõsist emotsionaalset vägivalda.

Samas näitas üks Rootsis läbi viidud uuring, milles vaadeldi 324 "soovahetuse" läbinud isiku suremusnäitajaid, et umbes 11 aastat peale „soovahetust" oli protseduuri läbinud inimeste üldine suremusrisk „soovahetust" mitte läbi teinud kontrollgrupiga võrreldes kolm korda kõrgem, suremus enesetapu läbi aga koguni 19 korda kõrgem.

Niisiis, "soovahetuse" juhtumites on tegu tõenäoliselt pea alati tõsiste traumadega ja lõppkokkuvõttes alati tragöödiaga, mida LGBT inimvaenulik ideoloogia maksimumini ära kasutab, määrides seda tänasel päeval pähe ka väikelastele.

LGBT-liikumine moodustab ideoloogilise, maailmavaatelise ja organisatoorse terviku ning seesama organisatsioon, mis seksuaalrevolutsiooni ammu enne meid läbi teinud maades normaliseerib väikelaste sooidentiteedi häireid, maadleb siinmail alles kooseluseadusega ja sellele loogiliselt järgneva homoabieluga.

Ent nagu ma ei väsi rõhutamast: sooideoloogia on Eestis juba kohal ja ootab ainult soodsat hetke, et end koolides, erinevates haridusasutustes ja miks mitte ka lasteaedades maksma panna.

"Sugu on nagu rass, seda ei ole olemas mujal kui ideoloogide ning nende järgijate peas. Rassism ei ole mitte üksnes rassiliigitusel põhinev võimuhierarhia, rassivaen ja rassieelarvamusest tõukuvad kuriteod, vaid juba liigituse akt iseeneses. Sama lugu on sooga," kirjutas aastaid soolise võrdõiguslikkuse volinikuna töötanud Mari-Liis Sepper eelmisel aastal Sirbis.

"Subjekti seksuaalne identiteet on valik, soovin uskuda, et üha vabam vanuse lisandudes ning hoolimata üha jõulisemalt pealetungivast heterofašistlikust poliitsurutisest," jätkas Sepper.

Kanada nukukampaania ja Sepperi artikkel pakuvad teile väikese praktilise ja teoreetilise eelmaitse, mis võib hakata juhtuma ka siin Eestis, kui perverssele sooideoloogiale õigeaegselt päitseid pähe ei panda.

Fookuses: väikelaste sooideoloogiline ajupesu läänes on ületanud kuritegeliku piiri

Ajupesu kibedad viljad: üha enam lapsi määratleb end transsoolistena