Ontario peaminister Kathleen Wynne külastamas Toronto moslemite organisatsiooni. Frank Gunn, Kanada press/Scanpix

Muhameedliku pärimuse kohaselt võivad koer, siga, eesel, naine ja juut häirida moslemi palvetamist. Paraku ei tea seda moslemitega sõprust sobitav Kanada Ontario osariigi peaminister, kes on pealegi seksuaalvähemuste esindaja, kirjutab Roland Tõnisson.

Enne kui hakata õhku ahmima ja vastikuid meesšoviniste needma, soovitan ikka lugu ise ka läbi lugeda. Ja tunda kaasa Kanada Ontario osariigi peaministrile, kes üritas moslemitega sõprust sobitada.

Kathleen Wynne on esimene avalikult homoseksuaalne peaminister Ontario osariigis ja esimene naisterahvas selles ametis. Arvestades, et selles imekauni looduse ja meeldivate inimestega riigis on juba aastaid võrdõiguslikkuse nime all juurutatud ühiskonnas homoagendat, ei ole see üllatav. Kanada peaminister Justin Trudeau võtab isiklikult osa homoparaadidest ning valab pisaraid koos tagakiusatud moslemipõgenikega. Kuidas homoideoloogia ja islam võiksid kõrvuti eksisteerida, seda ei suuda siinkirjutaja headele lugejatele küll selgitada. Igatahes praegu käivad arutlused uue islamofoobiat tõkestava seaduse ümber, mis paneb igat masti šovinistidele ja rassistidele varakult ja veel efektiivsemalt suukorvi ja päitsed pähe. Selle seadusemuudatusega liidetakse vihakõnega tegelevasse seadusesse ka mõiste “islamofoobia”. Nii püütakse likvideerida kõik võimalused islamikogukonda kritiseerida.

Kanada poliitilise eliidi innukus islami- ja homoürituse ajamisel on imekspandav. Väidetavalt on antud seadusemuudatuse M-103 poolt hääletanud kõik parlamendis esindatud erakonnad.

Ontario peaminister Kathleen Wynne ja Kanada peaminister Justin Trudeau (esireas keskel) kõndimas Toronto homoparaadil 2016. aastal. Foto: Nathan Denette, AP/Scanpix

Mulle mitte teada olevatel põhjustel on islamipropaganda võtnud Kanadas üha suuremad mõõtmed. Mulle teadmata põhjustel pidas ka eelpool nimetatud osariigi peaminister Wynne vajalikuks pöörduda isamikogukonna poole kanadalastele viimasel ajal omase vabandusega kõigi ees ja kõige eest. Millisel moel sattus tema pöördumise kohaks mošee, mida juhib äärmiselt homoliikumise vastane imaam Wael Shehab, ei ole mulle samuti teada.

Kathleen Wynne külastas ka mošee teisel korrusel olevat naiste palveruumi, ent meeste palvetoas, kus ta oma sõnumi edastas, oli ta ainus naisterahvas. Enne kui ta oma pöördumise esitada sai, pidi ta aga vaikselt omaette nurgas istuma ning sarnaselt Rootsi feministidele oli ka temal, hoolimata oma progressiivsetest vaadetest, rätik kenasti pähe sätitud.

Läänemaailma kuuluva riigi osariigi peaministri sõnum oli ajastule omane: “As-salamu-alaikum! Tänan teid tervitamast mind teie majas, teie kodus. Meie valitsus on teiega. Me ei erine üksteisest. Me oleme kõik kanadalased. Teil ei tohi olla mitte mingisugust hirmu teenida oma Jumalat siin, Ontarios, või kõikjal Kanadas.”

Meedia on tundnud huvi mošees toimunu vastu, ent peaministri kontor on olnud selle kommenteerimisega kidakeelne.

Kanadas on europiidide integreerimine uude, islamistlikku ühiskonda, käimas samasuguse innuga nagu Rootsis. Kanadalaste juhtfiguuri nurka istutamine oli igati kooskõlas moslemite arusaamadega naisest ja tema kohast ühiskonnas. Pärimus annab edasi Muhamedi sõnad: kui palvetava mehe ees seisab naine, on tema palve kehtetu.

Abu Dharr ütles: “Allahi saadik (rahu olgu temaga) ütles: “Kui keegi teist seisab palves ja teda ei varja hobusetekk või sellega võrdne ese, võib tema palve saada väärituks kõrvalt mööduva eesli, naise või musta koera läbi.” Ma küsisin: “Oo, Abu Dharr, mis on musta koera loomuses, et see teeb ta halvemaks punasest või kollasest koerast?” Ta vastas: “Oo, mu venna poeg, ma küsisin Allahi sõnumitoojalt (rahu olgu temaga) nii nagu sina minult, ja ta ütles: “Must koer on saatanast.”” (Sahih Muslim, 1032)

Abu Huraira ütles: “Allahi saadik (rahu olgu temaga) ütles: “Naine, eesel ja koer eksitavad palvet, ent sadulatekk kaitseb nende eest.”” (Sahih Muslim, 1034)

Urwa b. Zubair ütles: “A’isha küsis: “Mis eksitab palvet? Me ütlesime: “Naine ja eesel.”” (Sahih Muslim, 1037)

Ibn Abbas: “Shu’bah viitas prohveti sõnadele: “Menstrueeriv naine ja eesel teevad palve tühjaks.”” (Sunan Abu Dawud 703)

Abdullah ibn Abbas sõnul Ikrimah viitas Ibn Abbasile, öeldes: “Ma arvan, et Allahi saadik ütles: “Kui keegi palvetab teist ilma sutrah‘ta [ese, mis eraldab palvetaja teistest ja aitab keskenduda palvele. Muhamed olevat vahel kasutanud puuhalgu], võivad koer, siga, juut, maag või naine seda palvet häirida. Kui nad aga jäävad kiviviske kaugusele, jääb palve jõusse.” (Sunan Abu Dawud, 704)

Wynne ei protesteerinud kuidagi oma visiidi ajal selliste arusaamade vastu. Homoseksuaalina ei maininud ta ka sõnagagi selle mošee vaimuliku seisukohti omasooiharate suhtes. Toronto Sun on ära toonud imaami sõnad 2015. aastal antud intervjuus meediakanalile CIJ News: “Homoseksuaalsus on islamis patune teguviis… Tsiteeriksin Põhja-Ameerika Islamikommete Nõukogu (Fiqh Council of North America) presidenti dr Muzammil Siddiqit: “Peame nendesse suhtuma kui inimestesse, kes seovad end patuteoga. Peame nendesse suhtuma kui igaühte, kes on rüvetanud end alkoholi, hasartmängu või abielurikkumisega. Peame tundma sügavat vastikust selle vastu, peame neid manitsema ja hoiatama. Kui nad ei kuuletu, peame neid vältima.”

Ontario peaminister Kathleen Wynne (esireas paremal) võtab osa islamofoobiavastasest meeleavaldusest. Foto: Frank Gunn, Kanada press/Scanpix

Mõned ütlevad, et Wynne oli sellisest vihakõnest üle ning tegi omapoolse sammu, et luua rahu kogukondade vahele.

Teised küsivad, kas Wynne oleks olnud “olukorrast üle”, kui needsamad sõnad oleks öelnud mõne kiriku vaimulik?

Väljaanne Sun aga rõhutab, et imaam Shehabi sõnad on kontekstist välja rebitud. Ajakirjanik Joe Warmingtoni naiivne ja kergeusklik kirjutis on hea näide peavoolumeedia lipitsemisest islami ees:

“”Need on kontekstist välja võetud”, ütles ta (imaam) mulle malbelt. “Need ei ole minu vaated. Minu seisukohad on selgelt nähtavad Facebookis. Me oleme vabaduse, võrdsuse ja üleüldise õigluse poolt.” Ta selgitas mulle, et kuigi teda on salvestatud mitmel juhul jutlustamas selliselt, ei ole tema vaated sellised: “Ma toetan kõigi inimõigusi.””

Sellisel juhul jääb siiski vaid üle imestada, miks pandi naisterahvas istuma nurka nagu koer või eesel, et ta moslemimeeste palvetamist oma ligiolekuga ei häiriks või suisa tühjaks ei teeks.