Rahvusringhäälingu nõukogu arutamas EKRE aseesimehe Martin Helme kirja, milles ta nõudis kallutatust demonstreerinud ERRi ajakirjanike eetrist maha võtmist. Foto: Scanpix

 

Rahvusringhääling peab hakkama täitma enda tegevuse aluseks olevat seadust, mis nõuab, et ERR tegutseks oma saadetes poliitiliselt tasakaalustatult ja korrektselt ning ühiskonna sidususele kaasa aitavalt, tõdevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi Objektiivi raadiosaates kommenteerides Ahto Lobjaka juhtumit, kus viimane nimetas valitsuse EKRE ministreid dehumaniseerivalt saastaks. 

Ahto Lobjaka keelekasutus saates "Olukorrast riigis" ning sellele järgnenud formaalne vabandus, mis tegelikult vabandus polnud, on tekitanud kõneainet ning tänaseks Postimehe ja Õhtulehe andmetel viinud ka Ahto Lobjaka vallandamiseni Raadio 2 saatejuhi kohalt.

Objektiivi raadiosaates arutlevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid ERRi ja Lobjaka olukorra üle ajal, mil eilset teadet Lobjaka vallandamisest polnud veel saabunud.

Sõltumata konkreetsest juhtumist ja selle asjaoludest on vaja ikka ja jälle üle korrutada, et rahvusringhääling peab hakkama tõsiselt võtma oma seadusest tulenevaid kohustusi.

Eesti Rahvusringhäälingu seaduse 6. paragrahvis seisab muuhulgas nõudmine, et ERRi programmid "peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud." Ühtlasi nõuab seadus eriliselt, et rahvusringhäälingu saated peavad olema poliitiliselt tasakaalustatud.

Lobjaka kaasus on vaid üks pikas juhtumite reas, kus ERR on tõestanud end liberaalse maailmavaate propageerijana ja ideoloogilise aktivistina. Kui Ahto Lobjakas on nüüd võetud vastutusele, siis on see märk suunast paremuse poole.

Tuleb üle korrata, et rahvusringhäälingu seaduse rikkumist ei või õigustada ajakirjandusvabadusega.

Kuulake lisa saatest!

Objektiivi raadiosaade on käesoleval hooajal Pereraadio eetris üle nädala reedeti ja kordusena laupäeval, järelkuulatav meie portaalis.

Foto: Rahvusringhäälingu nõukogu arutamas EKRE aseesimehe Martin Helme kirja, milles ta nõudis kallutatust demonstreerinud ERRi ajakirjanike eetrist maha võtmist. Foto: Scanpix