Tuhkapäevaga algab paastuaeg, mil on igati kohane oma elu uuesti üle vaadata ja mõned kasulikud parandused sisse viia. Maria Vooglaid toob lugejateni Ameerika Ühendriikide ühe "asutaja-isa" Benjamin Franklini nimekirja ja juhise vooruste harjutamiseks.

Jaanuar on läbi ja liialt optimistlikud enesele antud uue aasta lubadustest juba murtud. Kolmapäeval algav paastuaeg aga annab võimaluse end uuesti käsile võtta, oma elu üle vaadata ja mõned kasulikud parandused sisse viia.

Paastuaega seostatakse tavaliselt mõnest (või enamikest) toiduainest loobumisega, enese piiramisega toitumises. Ihu piiramine on paastu tähtis, aga mitte ainus osa – distsipliini vajab ka vaim. Enamgi veel, tegelikult ongi igasugune ihuline piiramine just tahte kasvatamise ja vaimse kasvamise teenistuses.

Pideva vaimse vastupidavuse arendamise kasulikkusest annavad tunnistust pea kõigi möödunud aegade suurkujude eeskujud. Eriliselt armastatakse välja tuua Benjamin Franklinit. Franklin oli üks Ameerika Ühendriikide niinimetatud "asutavatest isadest", mitmekülgne inimene, kelle kohta võib peaaegu liialdamata öelda, et ta oli tegev igal alal. 20-aastase noore mehena seadis ta enesele moraalsele täiuslikkusele püüdmise eesmärgi, mida järgis kogu ülejäänud elu, ning kujundas isegi süsteemi selle saavutamiseks. Süsteemi aluseks on nimekiri kolmeteistkümnest voorusest ning väike juhis nende harjutamiseks.

1. Mõõdukus (temperance): Ära söö nüriduseni. Ära joo joobumiseni.

2. Vaikus: lausu vaid seda, mis võib olla kasulik sulle või teistele. Väldi tühist vestlust.

3. Kord: olgu kõigil su asjadel kindel koht. Olgu kõigi su tegemiste jaoks kindel aeg.

4. Otsusekindlus: otsusta alati teha oma kohust. Vii vankumatult täide oma otsused.

5. Kokkuhoidlikkus: kuluta raha vaid selleks, et teha head enesele või teistele, st. Ära raiska.

6. Usinus: ära kaota aega. Tee alati midagi kasulikku. Jäta maha kõik kasutud tegevused.

7. Siirus: ära peta. Mõtle süütult ja õiglaselt. Kui kõneled, kõnele vastavalt.

8. Õiglus: ära tee ülekohut ei otseselt ega kasuliku tegematajätmises, mis on sinu kohus.

9. Mõõdukus (moderation): väldi äärmuseid. Ära pea viha oma haavumise mõõdu järgi.

10. Puhtus: ära salli mustust kehas, riietes ega elukohas.

11. Rahulikkus: Ära lase end häirida tühiasjadel ja tavapärastel või vältimatutel asjaoludel.

12. Karskus: Kasuta abieluõigust vaid tervise või järeltulijate saamise kasuks; et see kunagi ei viiks tuimuse, nõrkuse või enese või teise rahu või maine rikkumiseni.

13. Alandlikkus: imiteeri Jeesust ja Sokratest.

Franklini idee oli keskenduda igal nädalal ühele voorusele ja saavutada kolmeteistkümendaks täius, kus ta ei eksi ühegi vooruse juhiste vastu. Igiekslikku inimloomust arvesse võttes võib hästi ette kujutada, kuidas see tal õnnestus: auväärsesse ikka jõudnuna tuli tal nentida, et täiust ta ei saavutanud. Küll aga oli Franklin veendunud, et pidev püüdlemine ideaali poole tegi temast parema inimese ning aitas püüelda isiklike ja professionaalsete eesmärkide poole.

Inspiratsiooni eesmärkide seadmiseks pakuvad tema püüdlused igatahes tänini, eriti veel paastuajal. Unustamata muidugi palvet (ja almuseid), sest nagu öeldakse, paast ilma palveta on dieet.

Viljakat paastuaega!