Paavst Franciscus tutvustamas Laudato Si tegevusplatvormi. Foto: Vatican News ekraanitõmmis

Paavst Franciscus algatas teisipäeval 25. mail Laudato Si nimelise seitsmeaastase tegevusplatvormi, mille eesmärgiks on võitlus "meie ühise kodu säilitamise nimel tulevastele põlvedele".

"2015. aastal avaldatud Laudato Si entsüklikaga kutsusin ma kõiki hea tahtega inimesi kandma hoolt Maa, mis on meie ühine kodu, eest," vahendab paavst Franciscuse videoläkitust Vatikani ametlik uudistekanal Vatican News.

Paavst polnud Maa senise käekäiguga rahul: "See maja, kus me elame, on kannatanud pikka aega meie kiskjalikust suhtumisest tingitud haavade käes." 

Tema sõnul on tänane pandeemia toonud veelgi jõulisemalt esile looduse ja vaeste, kes kannatavad [haiguse ja kliimakriisi] tagajärgede käes kõige enam, hädakarje. See "karje" näitab, et kõik on omavahel seotud ja üksteisest sõltuvuses ning meie tervis ei ole lahus keskkonna, milles me elame, tervisest. "Maa hädakarjele, vaeste hädakarjele saame me vastata rohemajanduse, lihtsa elustiili, rohelise hariduse, rohelise vaimsuse ja kogukondliku kaasatusega," osutas paavst.

Sellel põhjusel vajame me "uut ökoloogilist lähenemist, millega saab muuta meie maailma asustamise laadi, oma elustiili, oma suhteid Maa ressurssidega ja üleüldiselt seda, kuidas vaadatakse inimkonnale ning elule". 

Paavsti sõnul vastutame me tulevaste põlvede ees. "Millise maailma me soovime jätta oma lastele ja oma noortele? Meie isekus, meie ükskõiksus ja meie vastutustundetud teod ähvardavad meie laste tulevikku," hoiatas ta inimkonda.

Paavst jätkas seejärel oma Laudato Si's esitatud üleskutse uuendamisega: "Kanname hoolt emakese Maa eest; saame üle isekuse kiusatusest, mis teeb meist ressursikiskjad; arendame endas välja austuse Maa ja loodu andide vastu; püüdleme elustiili ja ühiskonna poole, mis on viimaks öko-jätkusuutlik. Meie käes on võimalus valmistuda paremaks homseks, mis on etem kõigi jaoks. Jumala käest me oleme saanud aia ja me ei tohi oma lastele jätta maha kõrbe."  

Paavst kirjeldas Laudato Si tegevusplatvormi kui "seitsmeaastast teekonda, mis mööda erinevaid teid teeb meie kogukonnad totaalselt jätkusuutlikuks ja seda tervikliku ökoloogia vaimus".

Franciscus kutsus üles kõiki "asuma sellele teekonnale üheskoos" pöördudes perekondade, koguduste ja piiskopkondade, koolide ja ülikoolide, haiglate, ettevõtete ja talude, organisatsioonide, gruppide ja liikumiste ning religioossete institutsioonide poole.

Paavst rõhutas, et ainult koostöös on "võimalik luua selline tulevik, millist me tahame. Mis on hulga kaasavam, vennalikum, rahulikum ja jätkusuutlikum."

Lõpusõnades leidis paavst, et inimestel on lootust. "Tehes koostööd, igaüks oma kultuuri ja kogemustega, igaüks oma algatuste ja võimalustega, on võimalik taastada emakese Maa algne ilu ja loodu võib taas särada vastavalt Jumala plaanile."

Toimetasid Karol Kallas ja Markus Järvi