Kaader 2012. aastal Riias nn seksuaalvähemuste festivali raames toimunud paraadilt "Baltic Pride". Foto: Roman Koksarov, AP/Scanpix

Välisministeeriumi ja mitmete välisriikide saatkondade kodulehekülgedel on avaldatud välisriikide esinduste ühispöördumine, millega väljendatakse toetust täna Tallinnas alanud nn seksuaalvähemuste festivalile “Baltic Pride 2017″, mille raames toimub laupäeval ka homoparaad.”

Avalduses väljendatakse toetust “lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ja intersooliste inimeste inimõiguste edendamisele ja kaitsmisele ning avalikkuse teadlikkuse tõstmisele teemadel, mis puudutavad LGBTI kogukondi kolmes Balti riigis.”

Avalduse on allkirjastatanud Austria, Brasiilia, Ühendkuningriigi, Kanada, Tšehhi, Taani, Soome, Rootsi, Prantsumaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Hollandi, Norra, Hispaania, Ameerika Ühendriikide suursaatkonnad Eestis; samuti Eesti Vabariigi välisministeerium, Euroopa Komisjoni esindus, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

“Inimõigused kehtivad igale inimesele, hoolimata seksuaalsest orientatsioonist, sooidentiteedist või soolisest eneseväljendusest,” toonitatakse avalduses ja lisatakse: “Neid põhimõtteid austades on riigid kohustatud kaitsma kõiki oma kodanikke vägivalla ja diskrimineerimise eest ning kindlustama nende võrdse kohtlemise. Me kinnitame iga üksikisiku väärikust, nagu seda on väljendatud inimõiguste ülddeklaratsioonis.”

Ühisavalduses väljendatakse soovi töötada koos, et “luua kaasav ja võrdsete võimalustega keskkond, kus ei ole diskrimineerimist ning kõik inimõigused on täielikult tagatud.”

Samuti väljendatakse austust Balti riikide LGBTI kogukondade olulisele tööle, aga ka “nende valitsuses ja mujal töötavate inimeste tegevusele, kes töötavad selle nimel, et kindlustada LGBTI inimeste inimõigused ning lõpetada seksuaalsel orientatsioonil, sooidentiteedil ja  soolisel eneseväljendusel põhinev diskrimineerimine.”

Avalduse allkirjastajad rõhutavad, et “LGBTI õigused on inimõigused, mida tuleb toetada ja austada.”

Vt avaldust tervikkujul Välisministeeriumi kodulehelt.

Meenutus: tunnustamaks kooseluseaduse eelnõu algatamist riigikogus, heisati 17. mail 2013 USA Tallinna saatkonna fassaadile homoliikumise sümbolina tuntud vikerkaarelipp. Foto: SAPTK