Peapiiskop Carlo Maria Viganò. Foto: LifeSiteNews

Tema ekstsellents peapiiskop Carlo Maria Viganò andis Saksamaa majandus- ja poliitikauudiste ajakirjale "Deutsche Wirtschaftsnachrichten" pika intervjuu, milles selgitab, kuidas globalistlik "universumi kuningate komitee" püüab Covid-19 pandeemiapettuse abil allutada maailma uue maailmakorra diktatuurile ja kuidas head inimesed selle ära hoida võivad.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Teie ekstsellents, kuidas te isiklikult koroonaviiruse kriisi läbi elate?

Me teame ainult, et SARS-CoV-2te pole mitte kunagi isoleeritud, vaid see on ainult järjestatud.

Peapiiskop C. M. Viganò: Minu iga, minu staatus peapiiskopina ja minu harjumus elada erakuelu ilmselt ei kattu sellega, mida enamus inimesi täna üle elab. Sellest hoolimata pole ma aasta aega saanud reisida, et külastada inimesi, kes vajavad sõnalist tuge. Päris pandeemia puhul ei oleks mul mingeid probleeme vabatahtlikult alluda ilmalike ja kiriklike võimude otsustele, sest ma tunnistaksin nende soovi kaitsta inimesi nakatumise eest. Kuid selleks, et tegemist oleks pandeemiaga, nõuab see kõige esmalt, et viirus saaks isoleeritud.* See nõuab, et viirus oleks tõsine ja seda ei ole võimalik koheselt ravida. See nõuab, et viiruse ohvreid oleks märgatav osa elanikkonnast. Selle asemel me teame ainult, et SARS-CoV-2te pole mitte kunagi isoleeritud, vaid see on ainult järjestatud; see tähendab, et inimestel on mõne aja jooksul võimalik saada terveks kasutades olemasolevaid ravimeid. Kuid selle asemel Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja riikide valitsused boikoteerivad selliseid raviviise ja sunnivad inimestele peale absurdseid käitumisnorme ning eksperimentaalseid vaktsiine. Nii ka 2020. aasta inimeste surmade arv vastab täiesti eelnevate aastate elust lahkumiste mediaanile. Selliseid andmeid tunnistavad täna isegi teadlased, kuigi ajakirjandus on selle juures kahtlustäratavalt vaiki.

Me teame, et on järgitud väga üksikasjalisi juhtnööre, mis mõeldi välja eesmärgiga, et iga riik reageeriks Covid-19-le täpselt ühte moodi.

Me oleme näinud, kuidas viiakse ellu üdini ebateaduslikku plaani, mis peaks tekitama nördimust meis kõigis. Me teame, tänu elluviijate endi sõnadele, et seda pseudo-pandeemiat on aastaid ette valmistatud, millisel eesmärgil on nõrgestatud rahvuslikke tervisesüsteeme ja pandeemiakavasid. Me teame, et on järgitud väga üksikasjalisi juhtnööre, mis mõeldi välja eesmärgiga, et iga riik reageeriks [Covid-19le] täpselt ühte moodi; et haiguse diagnoosimine, hospitaliseerimised, ravi ja üle kõige – isoleerimismeetmed ning kodanikele jagatav teave – oleks ülemaailmselt surutud sujuvasse voolusängi. Kuskil on olemas juhtkomitee, mis haldab Covid-19 "pandeemiat", millise tegevuse ainsaks eesmärgiks on loomulike vabaduste, põhiseaduslike õiguste, vaba ettevõtluse ja töötamise jõuline piiramine.

Probleem ei ole Covidis endas, vaid selle kasutamises Suure Lähtestamise läbiviimiseks. Suure Lähtestamise kuulutas Maailma Majandusfoorum välja juba mõnda aega tagasi ja täna viiakse seda punkt-punktilt täide, mille eesmärgiks on omakorda sotsiaalsete muutuste vältimatuks tegemine, mis muul ajal elanikkonna enamiku poolt mõistetaks koheselt hukka ja lükataks tagasi. Kuna demokraatia, millele globalistlik nomenklatuur laulis kiitust nii kaua kui seda sai meedia abil kontrollida, ei oleks lubanud sellist mastaapset ühiskonnamudimise (social engineering) projekti läbi viia, läks vaja pandeemiaga ähvardamist. Meedia poolt kujutatakse Covidit kui kohutavat hävingut, millega sunnitakse kogu maailma rahvastik leppima piirangute ja ühiskonna kinnipanekuga – mis sarnanevad kohati reaalse koduvangistusega –, sporditegevuste peatamisega, koolide sulgemisega ja isegi jumalateenistuste keelamisega. Kõik see saavutati kaasosalistest poliitikute, rahvatervisetööstuse ametnike ja isegi kirikuhierarhia enda toel. 

Sellised on sõjakahjud, mitte hooajalise gripi sündroom, mille õigeaegse ravi ja kui ei ole tegemist kaasnevate raskete haigustega, puhul on ellujäämismäär 99,7 protsenti.

Tekitatud kahju, mis kuhjub tänaseni, on tohutu ja paljudel juhtudel ei saa seda heastada. Ma tunnetan kirjeldamatut piina mõeldes hävitavatele tagajärgedele, mida selle pandeemia vädetava tõkestamise nimel on korda saadetud: hävitatud perekonnad, laste ja noorte psühho-füüsiline tasakaal on kahjustatud ning nad on ilma jäetud suhtlemise õigusest, vanurid on jäetud hooldekodudesse üksi surema, vähi- ja teiste raskete haiguste põdejaid eiratakse täielikult, ettevõtjad on sunnitud välja kuulutama pankroti, ustavatele on keelatud sakramendid ja missal käimine. … Sellised on sõjakahjud, mitte hooajalise gripi sündroom, mille õigeaegse ravi ja kui ei ole tegemist kaasnevate raskete haigustega, puhul on ellujäämismäär 99,7 protsenti. Tähelepanuväärne on seegi, et samal ajal kui meeltesegaduses tormatakse kaose poole, eiratakse tervisliku elu alustõdesid, mille eesmärgiks omakorda on meie immuunsüsteemi nõrgestamine: meid sunnitakse istuma kodus, meid hoitakse eemale päikesevalgusest ja värskest õhust nii, et me kannataksime passiivselt televisiooni meediaterrori käes. Millise karmi karistusega hakatakse nuhtlema neid, kes teadlikult on ära keelanud ravi ja määranud räigelt ekslikud protokollid eesmärgiga saavutada surmade arv, mis õigustaks ühiskondlikku häireolukorda ja absurdseid piirangumeetmeid? Milline karistus ootab neid, kes teadlikult lõid tingimused üleilmseks majanduslikuks ja sotsiaalseks krahhiks, eesmärgiga hävitada väike- ja keskmised ettevõtted ning kasvatada üleilmsed korporatsioonid veelgi suuremaks; kes boikoteerisid või keelasid ravimiettevõtete huvides ära olemasolevad ravimid; kes pakuvad vaktsiinide pähe geeniseerumeid, allutades elanikkonna nii eksperimendile, mille tulemus pole teada ja mille kaasmõjud on kindlasti palju hullemad kui Covidi sümptomid; kes parlamenti pääsemise ja meedia positsioonide nimel levitavad apokalüptilist sõnumit? Kuidas õigustab ennast Jumala palge ees katoliku kiriku võimupüramiidi kõige kõrgem tipp, kes on samuti selle groteskse farsi kaasosaline?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Toonasele Ameerika Ühendriikide presidendile Donald Trumpile saadetud kirjas te mitte ainult ei vihjanud "süvariigile" – määratlus, mis täna on laialdaselt kasutusel – vaid ka "süvakirikule". Kas te võiksite oma sõnakasutust selgitada?

Peapiiskop C. M. Viganò: Väljend "süvariik" annab väga hästi edasi paralleelvõimu mõtte, millel pole mitte mingisugust legitiimsust, kuid sellest hoolimata tegutseb avalikus sfääris eesmärgiga viia ellu konkreetseid huvisid. Süvariik teenib üldise hüve, mida riigil on kohustus taotleda, asemel nomenklatuuri eesmärke. Samal viisil ei tohi me jätta tähelepanuta, et viimaste aastakümnete jooksul on sarnane võim konsolideerunud kiriklikus sfääris, mida mina nimetan süvakirikuks, mis asetab enese huvid ettepoole Kristuse kirikust enesest, esmasest ja ainsast salus animarumist (hingede päästjast).

Nii riigi kui kiriku on üle võtnud ebaseaduslik võim, mille lõppeesmärgiks on rahvusriikide ja kiriku hävitamine ning Uue Maailmakorra kehtestamine.

Seega, täpselt nii, nagu avalikus sfääris tegutsevad varjatud jõud, mis suunavad valitsuste otsuseid ja järgivad globalistlikku agendat, tegutseb ka katoliku kirikus väga võimas lobigrupp, mis on samadel eesmärkidel usurpeerinud kiriku hierarhia. Mis tähendab, et nii riigi kui kiriku on üle võtnud ebaseaduslik võim, mille lõppeesmärgiks on mõlema [riikide ja kiriku] hävitamine ja Uue Maailmakorra kehtestamine. Siinkohal me ei räägi konspiratsiooniteooriatest või poliitilistest fantaasiatest: see kõik rullub lahti meie silme ees kuni maani, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) esimees tunnistas alles hiljuti, et viirust kasutatakse ära erimeelsuste mahasurumiseks.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Mis maani, vähemalt Läänemaailmas, süvariik ja süvakirik üksteisega kattuvad?

Peapiiskop C. M. Viganò: Süvariik ja süvakirik kattuvad mitmetel rinnetel. Esimene on kahtlemata ideoloogiline tasand: revolutsiooniline, katoliikluse vastane ja olemuselt vabamüürlik globalistliku mõtlemise maatriks on mõlemas täpselt sama ja see on kirikusse tunginud juba enne 2013. aastat [13.03.2013. aastal asus katoliku kiriku juhina ametisse Jorge Mario Bergoglio]. Aus olles, piisab pöörata tähelepanu kuidas ühel ajal juhtusid Vatikani Teine Oikumeeniline Kirikukogu ja sündis nõndanimetatud Tudengiliikumine [1960ndatel]: doktrinaalne ja liturgiline "aggiornamento" (kaasajastamine) tähendas tugevat tõuget uute põlvkondade huvide elluviimiseks, millel olid kohesed tagajärjed nii ühiskondlikus kui poliitilises sfääris.

Tuntud poliitikute ja prelaatide perverssused sunnivad neid alluma globalistlikule agendale isegi siis kui koostöö on ebamõistlik, ettevaatamatu või kodanike ning ustavate huvide vastu.

Teine rinne on avatud süvariigi ja süvakiriku sisemises dünaamikas: mõlemad loevad oma liikmeteks inimesi, kes hälbivad mitte ainult intellektuaalselt ja vaimselt, vaid ka moraalselt. Seksi- ja finantsskandaalid, millesse on kaasatud nii institutsioonide tippjuhid ning tippoliitikud kui ka katoliku hierarhia, näitavad, et korruptsioon ja pahed on ühelt poolt neid ühendav element ja teiselt poolt tõhus heidutusvahend – kõik sellised inimesed alluvad tavalisele santaažile. Tuntud poliitikute ja prelaatide (kiriku tippjuhid) perverssused sunnivad neid alluma globalistlikule agendale isegi siis kui koostöö on ebamõistlik, ettevaatamatu või kodanike ning ustavate huvide vastu. See on põhjus, miks olemas on riigijuhid, kes "äravalitute" korraldusel hävitavad majandust ja oma riigi sotsiaalset lõime. See on silmapaistev põhjus, miks leidub kardinale ja piiskoppe, kes jutlustavad katoliiklust naeruvääristavat sooteooriat ja valelikku oikumenismi. Mõlemad viivad ellu oma isandate tahet, reetes oma kohustused nii riigi kui kiriku ees.

Kolmandalt poolt vajab Uus Maailmakord üleüldise usutunnistuse kehtestamist, mille inspiratsiooniks on vabamüürlus, mille eesotsas peab olema usujuht, kes on oikumeeniline, pauperistlik, keskkonnateadlik ja progressistlik. Kes sobiks sellesse rolli paremini kui Bergoglio [Jorge Mario Bergoglio; tänase paavsti kodanikunimi], keda toetavad nii nomenklatuur kui rumalalt entusiastlik pööbel, kelle ajud on pestud pachamama ebajumalakummardamisega. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Kas teie väidetele on olemas ka mingi tõestus?

Peapiiskop C. M. Viganò: Minu arust kõige selgem näide juhtus täpselt koos pandeemiaga, kui kiriku kõige kõrgem juhtkond alistus hullumeelsetele Covidi hädaolukorrameetmetele. Hädaolukorrale, mida häbi tundmata küttis üle maailma üles meedia, mis jõudis maani, kus jumalateenistused keelati ära juba enne kui tsiviilvõimud seda nõudsid; keelati ära sakramentide jagamine isegi surijatele; peavoolu narratiiv kiideti heaks sürreaalsete tseremooniatega, kus korrati ad nauseam kogu uuskeele sõnavara: vastupidavus, kaasamine, "mitte midagi ei saa olema nii, nagu enne", uus renessanss, ehitame paremini üles (Build Back Better; Joe Bideni valimisloosung) ja nii edasi. Kuidas "moraalse kohustusena" reklaamiti geeniseerumit, mille üheks lähtematerjaliks on abortidest saadud ained, mis on tänaseni alles katsetusjärgus ja mille pikaajalised mõjud pole teada. Ja mitte ainult seda: globalistliku nomenklatuuri poolt toetatud "Kaasava Kapitalismi Nõukogu" – kus paistab eriti silma leedi Lynn Forester de Rothschild – milles osaleb ka Vatikan, on ametlikult heaks kiitnud Maailma Majandusfoorumi Suure Lähtestamise, mis toob kaasa kodanikupalga ja ülemineku rohemajandusele. Santa Martas (suur külalistemaja/palee Püha Peetruse basiilika kõrval) on nad hakanud rääkima transhumanismist, eirates jonnakalt nimetatud ideoloogia antikristlikku olemust selleks, et ennast näidata lipitsevalt kuulekatena "kõrgemate" huvide diktatuuri ees. Kõik see on kohutav ja tekitab küsimusi, kui kaua Isand talub sellist teotust oma teenijate poolt.

Näiteks võib veel tuua, kuidas kinnismõtteline maltusiaanlik ökologism on viinud selleni, et Paavstlikku Elu Akadeemiasse on kaasatud avalikult katoliiklust põlgavad isikud, kes kuulutavad rahvastiku vähendamist steriliseerimise kaudu, abordi- ja eutanaasiaõigust. Kõik need inimesed, keda juhib Bergogliole jäägitult ustav prelaat, on pea-peale pööranud eesmärgid, milleks paavst Johannes Paulus II nimetatud Akadeemia asutas, millega antakse võimutsevale globalistlikule ideoloogiale mõjukas ja prestiižne tunnustus, nagu näiteks tema oma, kes kuigi oma kohta usurpeerib, omab võimu katoliku kirikus. Pole üllatav, et hiljuti sai Akadeemia liikmeks professor Walter Ricciardi, kes on üks nõndanimetatud "pandeemiaekspertidest". Tema oli ka üks neist, kes nõudsid Itaalia sulgemist ja kibeda lõpu saanud maskikandmist hoolimata sellest, et maskikandmise kasule pole mingisugust teaduslikku tõestust ning mida ei kiida heaks isegi WHO. Eile kirjutati uudistes, et akadeemikuks esitati Pietro Parolini (Vatikani riigisekretär) poolt Hiina päritolu Covidi hädaolukorra abivahendite vahendaja Itaalias Mario Benotti. Parolin, kes lisaks sekkumisele kohtupidamisse, on astunud vahele ka näiteks Alessandro Profumo, Leonardo Spa tegevjuhti puudutavatele toimingutele, kes Benotti sõnul tuleks asendada komissar Domenico Arcuriga.

Kõik see näitab, kuidas süvariik ja süvakirik koostööd teevad, mis moodustab jõleda koosluse, mille eesmärgiks on ühelt poolt rahvusriikide iseseisvuse ja teiselt poolt kiriku jumaliku missiooni hävitamine.

Kõik see näitab, kuidas süvariik ja süvakirik koostööd teevad, mis moodustab jõleda koosluse, mille eesmärgiks on ühelt poolt rahvusriikide iseseisvuse ja teiselt poolt kiriku jumaliku missiooni hävitamine. Teatavaks on saanud ka seosed Ameerika Ühendriikide valimispettuste ja Hiina Wuhani laborites loodud viiruse ning Hiina diktatuuri vahel. Viimane on peamine maskide (mis ei vasta CE nõuetele) tarnija Itaaliasse ja teistesse riikidesse. Minu arust oleme me jõudnud palju kaugemale kui ainult näilised seosed. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Nende, kes ütlevad, et tegemist on vandenõuteooriaga, vastuväited kõlaksid: Kuidas see on võimalik, et pea kõik maailma riigid ja pea kõik poliitikud osalevad sellises mängus? Kelle käes on nii palju võimu, et saata pool maailmas eraldatusse?

Peapiiskop C. M. Viganò: Ma vastan teile ühe näitega. Kirik on riikideülene institutsioon, keda üle maailma esindavad piiskopkonnad, kogudused, kogukonnad, kloostrid, ülikoolid, koolid ja haiglad. Kõik need üksused alluvad Pühale Toolile. Kui paavst käseb palvetada või paastuda, kuuletuvad sellele kõik katoliiklased. Kui Rooma Kuuria annab juhised, järgivad neid kõik maailma katoliiklased. Selline kontrolliv võim on tänu tõhusale hierarhilisele struktuurile laiaulatuslik ja kohene. Sama kehtib ka rahvusriikide puhul, kui seadusandja annab välja mõne seaduse, siis oma riigi piires viiakse see täidesaatva võimu poolt ellu. 

Süvariik ja süvakirik toimivad samal viisil. Mõlemis on olemas jäik hierarhiline struktuur, kus "demokraatlik" osa praktiliselt puudub. Kõrgemalt poolt antakse korraldused ja keda need puudutavad, viivad need koheselt ellu teades, et sõnakuulmatus võib lõpetada karjääri, tuua kaasa ühiskondliku hukkamõistu ja teatud juhtudel isegi füüsilise surma. Selline kuulekus on saavutatud santaažiga: "Mina seisan sinu eest, ma annan sulle võimu, ma teen su rikkaks ja kuulsaks, kuid vastutasuks pead sa tegema seda, mida ma käsen. Kui sa oled kuulekas ja näitad oma ustavust, sinu võim ja rikkus kasvavad. Kui sa ei kuula sõna, on sinuga lõpp." Siinkohal ma arvan, et sakslastele peaks spontaanselt meenuma Goethe "Faust".

Kõikide riikide, mõne harva erandiga, tipppoliitikud on süvariigi osa. Kui nad seda ei oleks, siis ei oleks nad seal, kus nad on.

Kõikide riikide, mõne harva erandiga, tipppoliitikud on süvariigi osa. Kui nad seda ei oleks, siis ei oleks nad seal, kus nad on. Mõelgem natuke möödunud aasta 3. novembril toimunud Ameerika Ühendriikide valimiste peale: kuna president Trumpi lähenemine ei olnud kooskõlas globalistliku nomenklatuuri maailmanägemusega, siis otsustati ta võimult kõrvaldada, kasutades selleks seninägematus mahus valimispettusi ja tehes seda vastu rahva tahet. Ühendriikides toimuvates kohtuprotsessides on pettused ja ebaregulaarsused kinnitust leidnud ning ma usun, et lähikuudel tuleb ilmsiks rohkem nurjatusi, mis, kuidagi juhuslikult, viisid Valgesse Majja progressiusulise katoliiklase, kes on täiuslik Suure Lähestamise elluviija. Lähemalt vaadates vastab samale dünaamikale paavst Benedictus XVI taandumine ja Jorge Mario Bergoglio paavstiks valimine, mida juhtis täpselt sama võimukeskus.

Samamoodi olen ma kuulnud Saksamaa kohta, et järjest tuleb uudiseid, kuidas pandeemia haldamise numbreid on võltsitud viisil, mis õigustaks kodanike vabaduste piiramist. Vaatamata inimeste hulgale, kes on surnud peale nõndanimetatud vaktsiini manustamist raskete kõrvalmõjude kätte, jätkub vaktsineerimiskohustuse trummipõrin. Seda hoolimata isegi teadmisest, et vaktsiin ei taga immuunsust ja see ei kõrvalda vajadust sotsiaalse eraldumise ning maskikandmise järele.

On mitmeid põhjuseid uskuda, et Covidi kampaaniat juhitakse ühest keskusest ühtede ja samade eeskirjade järele. Mõned päevad tagasi tunnistas New Yorki osariigi kuberner Andrew Cuomo, et teda kästi Londoni Imperiaalse Kolledži (Imperial College of London) poolt, mida rahastab Bill ja Melinda Gatesi Sihtasutus, panna Covid-19 haiged vanurid hooldekodudesse. Need olid hingamisaparaatide voolikute all olevad vanurid, kes surid vigaste terapeutiliste protokollide tõttu. Lisaks, täiesti juhuslikult, toetab Ameerika "heategija" paljusid rahvusriikide institutsioone, sealhulgas valitsusi, mis ühel hetkel avastavad, et nad sõltuvad rahaliselt eraisikust, kes muuhulgas teoretiseerib, kuidas vähendada pandeemia kaudu maailma rahvastikku. 

Te küsite minult: kellel saab olla nii palju võimu ja nii palju mõjukust, et nad on võimelised saatma pool maailmas eraldatusse? Seda kõike saab olla inimesel, kelle käsutuses on röögatud ressursid, nagu näiteks Bill Gates ja George Soros. Kellelgi sellisel, kes on võimeline rahastama Maailma Terviseorganisatsiooni tegevust, kes juhib selle otsuseid ja kuhjab kokku väga suuri kasumeid, kuna ta on ka suurte ravimitööstuste osanik

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Oma avalikus kirjas president Donald Trumpile rääkisite te valguse- ja pimedusejõudude kokkupõrkest. Kui te vaatate tagasi 2020. aastale, millised on selle vastasseisu arengud? 

Peapiiskop C. M. Viganò: Nagu maapealsete asjadega tihtilugu juhtub olema, sõda headuse ja kurjuse, valguse- ja pimeduse laste vahel, paistab alati kalduvat viimaste kasuks. Saatanal, kes on princeps huius mundi (selle maailma vürst), on palju hästi organiseeritud järgijaid ja lõputu arv teenijaid. Headuse jõud teiselt poolt paistavad olevat arvulises vähemuses ja halvasti organiseeritud, nad on tihti anonüümsed ja pea alati ei ole nad võimupositsioonidel ega ole neil majanduslikke vahendeid, mis lubaks tegutseda sama tõhusalt kui nende vaenlased. Kuid see on alati nii olnud, sest võit ei kuulu inimestele, vaid Kristusele. Ego vici mundum: see olen mina, kes on võitnud maailma, manitseb meid meie Isand. Meie lisame sellele oma nõdra panuse, mis aeg-ajalt võib olla isegi kangelaslik, kuid ilma Jumala armuta ei suuda me midagi korda saata. Sine me nihil potestis facere (ilma minuta ei suuda te midagi).

2020. aasta sundis meid vaatama silma globalistlikule Medusale, mis näitas meile kui kerge on süvariigil allutada miljardid inimesed tervishoiutüranniale.

2020. aasta sundis meid vaatama silma globalistlikule Medusale, mis näitas meile kui kerge on süvariigil allutada miljardid inimesed tervishoiutüranniale. Viirus, mida ei ole isoleeritud ja mille ellujäämismäär on väga kõrge, on võetud kasutusele kui instrumentum regni (vahend/usk, mis aitab masse kontrolli all hoida), milles need, kes on võimu juures, meedia ja kiriklik hierarhia ise on kaasosalised. Sulgemiste poolt põhjustatud majanduskriis teeb võlgade kustutamise ja kodanikupalga vältimatuks, mille vastutasuks tuleb lahti öelda eraomandist ja leppida tervisepassi kaudu enese jälgimisega. Kes iganes keeldub vaktsineerimisest, võidakse paigutada koonduslaagritesse, mis paljudes riikides on juba selleks ette valmistatud, sealhulgas Saksamaal. Põhiseaduslike ja usuvabaduse õiguste rikkumine tunnistatakse kohtute poolt igavese häireolukorra seisundis aktsepteeritavaks, mis omakorda valmistab massid ette diktatuuriks. See kõik ootab meid ees, mida on tunnistanud ka Suure Lähtestamise autorid. 

Kuid selline liialduste üksteisele järgnemine, mille aluseks on tänaseks naeruväärseks muutunud ja tõendite poolt ümber lükatud põhjendused, õõnestavad paljusid kindlaks peetud asju, millesse massid on tänaseni suhtunud uskliku kindlameelusega, mis tihti jõuab välja ebausunigi. Algsed süüdistused "eitamises" nende vastu, kes osutasid nõndanimetatud "ekspertide" väidete absurdsusele, on viinud selleni, et paljud inimesed näevad, kuidas Covidit esitletakse religiooni sarnaselt viisil, et selles ei ole võimalik kahelda. Kui Covidit käsitleda teaduslikult, siis peaks seda ravima samal viisil kui kõiki teisi koroonaviiruseid, mis on inimkonda viimaste aastate jooksul tabanud. Sellised vastuolud avavad paljude inimeste silmad ja seda isegi vastu meedia jõhkrat sükofantlust ja kordades suurenenud teisitimõtlejate tsenseerimist sotsiaalmeedias.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Milline näeks teie arust välja maailm, kui need jõud, keda te kutsute pimeduse jõududeks, peaksid võitma?

Peapiiskop C. M. Viganò: Maailmas, milles süvariik võidab, viiakse ellu kõige jubedamad Johannese ilmutuse, kirikuisade ja erinevate müstikute raamatutes kirjeldatud stsenaariumid. See oleks põrgulik kuningriik, milles kõik, mis vähegi meenutab kristlikku ühiskonda – alates usust kuni seadusteni, alates perekonnast kuni koolini, tervishoiust kuni töötamiseni – keelatakse ära, muudetakse ümber ja väärastatakse. Normaalse seksuaalsusega inimesi hakatakse taga kiusama; mehest ja naisest koosnevad perekonnad keelatakse ära; lapsi saadakse üüritud emakatest; ajalugu tsenseeritakse; [kristlik] usk kuulutatakse vääraks; ausus ja enesedistsipliin põlastusväärseks; au hakatakse nimetama fašistlikuks kontseptsiooniks; mehelikkust hakatakse pidama "toksiliseks"; emadust taunitakse kui midagi "jätkusuutmatut"; vanad inimesed sunnitakse eutaneeruma; haigust nähakse võimalusena rikastumiseks; hea tervise juures olevat inimest peetakse kahtlaseks. Peale kahe sajandi ajupesu me näeme isegi seda, kuidas kuulus demokraatlik süsteem keelatakse ära ja seda nende huvides, kes valitsevad meid ilma valimisteta ning mille kõige õigustuseks tuuakse rahvatervis. 

Ainult Kristuse kuningriigis leiab inimene rahu ja tõelise üksmeele. Saatana türannia all valitseb vägivald, alandamine, sõda headuse vastu ja võimust on võtnud kõige jälgimad pahed.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Mida teie arust saaks selliste arengute vältimiseks ära teha?

Peapiiskop C. M. Viganò: Me peame käituma viisil, et kõik see, mis tänaseni on juhtunud, ei jõuaks oma lõppeesmärgini. Me saame ja me peame ümber lükkama valed ning pettused, millega meid igapäevaselt külvavad üle need, kes peavad meid rumalateks orjadeks. Nad arvavad, et nad võivad teha meiega, mida heaks arvavad ilma, et sellele järgneks meiepoolne vastureaktsioon. Kui on kehtestatud seadused, mis võtavad inimestelt ära nende loomulikud õigused, siis peavad kõik valjuhäälselt ja julgelt nende vastu välja astuma, nõudes kohtunikelt nende üle, kes on selle globalistliku riigipöörde autorid, kohtumõistmist. 

Me ei saa lubada, et komitee poolt loodud pandeemia soerd kurnaks riigid tehisliku majandus- ja ühiskondliku kriisi poolt välja.

Me ei saa lubada, et komitee poolt loodud pandeemia soerd kurnaks riigid tehisliku majandus- ja ühiskondliku kriisi poolt välja. Me ei saa lubada, et elanikkond allutatakse seaduse- ja terve mõistuse vastasele vabaduse piiramisele. Kui me suudame taganemata seista vastu sellistele diktatuuri proovidele, tõmbub süvariik tagasi ootama sobivamaid aegu ja meile avaneb võimalus nomenklatuuri türannia vältimiseks. Kuid kui me laseme asjadel lihtsal minna, muutub see põrgulik plaan pöördumatuks.

Ärme unustame, et meil katoliiklastena on väga suur vastutus, nii meie karjaste kui meie valitsejate ees. Meie kuulekus peab lõppema hetkest kui meil kästakse kuuletuda patustele seadustele või seadustele, mis on vastuolus kiriku õpetusega. Kui meie vastuseis on sama kindel ja julge, nagu märtrite ajal, oleme me omalt poolt teinud nende taevaste armuandide, mis võivad muuta suurt hulka inimkonnast ja lükata edasi lõpuaegade tagakiusamist, heaks oma osa.

Palvetagem, palvetagem selle pärast usus Kõige Pühama Neitsi, Võitude Kuninganna ja Kristlaste Abi poole, et tema võiks olla selles epohhiloovas lahingus meie kindraliks. Olgu ülev peaingel Miikael, tema, kes viskab põrgu Saatana ja teised kurjad vaimud qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo (kes mööda maailma hulguvad hingede hukatuseks; katkend peaingel Miikaeli palvest), tema kõrval. 

✢ Carlo Maria Viganò, peapiiskop

28. veebruar 2021

Dominica II Quadragesimæ 


*CDC tunnistab, et "2019-nCov viiruse kvantifitseeritud isolaate pole hetkel saadaval" ja selle asemel kasutatakse inimese kopsu geneetiliselt muundatud alveolaarse adenokartsinoomi rakukultuuri, millega "matkitakse kliinilisi isendeid"

Toimetas Karol Kallas