Püha tooli apostellik nuntsius Carlo Maria Viganò Ameerika Ühendriikide president Barack Obamaga Valge Maja ovaalkabinetis 2.12.2013. Foto: Wikipedia

Endine Ameerika Ühendriikide apostellik nuntsius, peapiiskop Carlo Maria Viganò saatis Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpile avaliku kirja, milles ta kutsub presidenti astuma vastu Uuele Maailmakorrale ja rahvatervishoiu türanniale.

AVALIK KIRI
Ameerika Ühendriikide presidendile Donald J. Trumpile

Pühapäev, 25. oktoober 2020
Pühima Kuningas Kristuse nimel

Härra President,

Palun lubage mul teie poole pöörduda sel tunnil, kui kogu maailma ähvardab globaalne vandenõu Jumala ja inimkonna vastu. Ma kirjutan teile kui peapiiskop, apostlite järeltulija, kui endine apostellik nuntsius Ameerika Ühendriikides. Ma kirjutan teile keset ilmalike ja kiriklike võimude vaikimist. Palun võtke mu sõnu kuulda kui "hüüdja häält kõrbes" (Jh 1:23).

Nagu ma kirjutasin oma juunikuises teile saadetud kirjas, käesoleval ajaloolisel hetkel me näeme, kuidas Kurjuse jõud koonduvad ilma halastuseta Headuse jõudude vastu. Kurjuse jõud on näiliselt võimsad ja hästi organiseeritud. Valguse lapsed seevastu tunduvad olevat segaduses ja laiali paisatud ning jäetud maha nende ajaliste ja vaimsete juhtide poolt.

Igapäevaselt me näeme kuidas need, kes soovivad hävitada ühiskonna aluseid, panevad toime üha rohkem rünnakuid loomuliku perekonna, inimelu austusväärsuse, kodumaa armastuse, haridus- ja ettevõtlusvabaduse vastu. Me näeme kuidas riigi- ja usujuhid aitavad sellisele Lääne kultuuri ja selle Kristliku hinge enesetapule kaasa, kuidas tervishoiu hädaolukorda ettekäändeks tuues piiratakse kodanike ja usklike põhiõiguseid. Tehes seda kriisiolukorra nimel, mis üha rohkem ja rohkem paistab olevat hoopis ilma näota ebainimliku türannia kehtestamise tööriist.

Toimumas on globaalne üritus, mida kutsutakse Suur Lähtestamine (Great Reset). Selle korraldajaks on üleilmne eliit, kes tahab endale allutada kogu inimkonna, kehtestades selleks sunnimeetmeid, mille eesmärgiks on drastiliselt vähendada nii üksikisikute kui tervete rahvaste vabadusi. Paljudes riikides on see plaan juba heaks kiidetud ja selle täideviimiseks ka raha antud, paljudes riikides on see alles algusjärgus. Maailma riigijuhtide, kes on selle põrguliku plaani kaasosalised ja täideviijad, taga seisavad südametunnistuseta isikud, kes rahastavad Maailma Majandusfoorumit (World Economic Forum; WEF) ja Event 201-te (Sündmus 201), mis toetavad nende agendat.

Suure Lähtestamise ülesanne on kehtestada tervishoiudiktatuur, mille eesmärgiks on omakorda inimeste vabaduste hävitamine. Neid eesmärke peidetakse petlike kodanikupalga ja eraisikute laenude kustutamise lubaduste taha. Hinnaks, et Rahvusvaheline Valuutafond sellega nõus oleks, on loobumine eraomandist ja nõustumine Covid-19 ja Covid-21 vastaste vaktsineerimisprogrammidega, mida mahitab Bill Gates koos suurimate ravimiettevõtete jõududega. Peale tohutute majanduslike huvide, mis motiveerivad Suure Lähtestamise toetajaid, saadavad vaktsineerimiskohustust veel tervisepassi ja digitaalse isikutunnistuse nõuded, millele lisandub kogu maailma elanikkonna kontaktide jälitamine. Need, kes selliste meetmetega nõus ei ole, paigutatakse kas vangilaagritesse või koduaresti ja konfiskeeritakse kogu nende vara.

Härra President, ma arvan, et te juba teate, et mõnes riigis on kavas Suur Lähtestamine käivitada juba ajavahemikus käesoleva aasta lõpp kuni 2021. aasta esimene kvartal. Selle eesmärgi nimel kavandatakse uusi liikumispiiranguid, mida ametlikult õigustatakse väidetavate pandeemia teise ja kolmanda lainega. Te olete ilmselt teadlik, kuidas külvatakse paanikat ja kehtestatakse ülirangeid isikuvabaduste piiranguid ning kuidas kunstlikult soovitakse tekitada ülemaailmne majanduskriis. Suure Lähtestamise arhitektide plaanides on teha see "uus algus" riikide jaoks pöördumatuks, millega tahetakse anda viimane hoop tänasele maailmale, mille mälestustki nad tahavad täielikult hävitada. Kuid selles maailmas, Hr President, elavad inimesed, selles on oma institutsioonid, usk, kultuur, traditsioonid ja ideaalid. Selles elavad inimesed, kes ei käitu automaatide moodi, kes ei kuuletu masinate kombel, sest neil on hing ja süda, sest nad on seotud vaimsete sidemetega ja saavad oma jõu kõrgemalt. Kes saavad oma jõu Jumalalt, kellele meie vaenlased tahavad esitada väljakutse, nii nagu tegi Lutsifer oma "non serviam-iga" (ma ei kuuletu) aegade alguses.

Suurt hulka inimesi häirib – nagu me hästi teame – kui räägitakse Headuse ja Kurjuse võitlusest ning kasutatakse "maailmalõpule" osutavaid väljendeid. Nimetatud häiritute sõnul ärritab selline kõne inimesi ning suurendab vastuolusid. Pole üllatav, et Vaenlane on enda plaanide valguse kätte tirimise pärast vihane, kuna ta oli kindel, et tsitadell, mida ta soovib vallutada, ei oska rünnakut oodata. Üllatav on siiski see, et mitte keegi ei löö häirekella. Süvariigi reaktsioon nende inimeste peale, kes sellise plaani hukka mõistavad, on logisev ja ebajärjekindel, kuid arusaadav. Just siis kui paistis, et peavoolumeedia kaasosalusel läheb üleminek Uuele Maailmakorrale valutult ja märkamatult, on avalikkus saanud teadlikuks seda üleminekut saatvatest kõiksugustest pettustest, skandaalidest ning kuritegudest. 

Veel mõned kuud tagasi oli hõlbus naeruvääristada neid plaane, mida täna üksikasjalikult täide viiakse, hukka mõistvaid "konspiratsiooniteoreetikuid". Veel käesoleva aasta veebruaris ei osanud keegi arvata, et meie linnades võidakse inimene arreteerida selle eest, et ta tahab lihtsalt tänaval kõndida, hingata, hoida oma ettevõte avatuna ja minna pühapäeval kirikusse. Kuid nüüd sünnib nii üle maailma, isegi piltilusas Itaalias, mida paljud ameeriklased peavad pisikeseks imeliseks riigiks, kus on palju iidseid mälestusmärke, kirikuid, meeldivad linnakesi ja omapäraseid külasid. Samal ajal kui poliitikud on ennast sulgenud oma paleedesse ja annavad Pärsia satraapide kombel välja järjest uusi käske, lähevad ettevõtted pankrotti, suletakse poode ja inimesed ei saa elada oma elu, reisida, teha tööd ning palvetada. Juba hakkavad ilmnema selle operatsiooni kohutavad psühholoogilised mõjud, alustades meeleheitel ettevõtjate enesetappudest kuni lasteni, kes ei tohi käia läbi oma sõprade ja klassikaaslastega ning keda sunnitakse kodus üksi arvuti taga õppima.

Pühakirjas kirjutab Püha Paulus meile temast "kes seisab vastu" ülekohtu saladuse ilmutamisele, kathèkonile (2Ts 2:6–7). Usklike seas on selleks kurja takistuseks üldisemalt Kirik ja üksikumalt paavstlus. Poliitilises sfääris on takistajateks inimesed, kes seisavad vastu Uue Maailmakorra kehtestamisele.

Tänaseks on selge, et tema, kes istub praegu Peetruse toolil, on algusest peale reetnud oma rolli ja kaitseb ning edendab selle asemel üleilmastumise ideoloogiat ning toetab süvakiriku, kes valisid ta enda seast Kirikut juhtima, eesmärke.

Hr President, te olete selgelt öelnud, et te tahate oma rahvast kaitsta – ühte rahvast Jumalas (One Nation under God), inimeste põhivabadusi ja põhiväärtuseid, mida täna eiratakse ning mille vastu sõditakse. See olete teie, hea president, kes "seisab vastu" süvariigile, viimasele pimeduse laste pealetungile.

Nimetatud põhjusel on vajalik, et kõik head inimesed saaksid aru eelolevate valimiste epohhiloovast olemusest. Tähtis pole üks või teine poliitiline programm, vaid teie tegevus kaitseb – just tänases kontekstis – maailma, meie maailma, millele vaenlased tahavad piirangutega otsa peale teha. Teie vaenlane on ka meie vaenlane: see on inimkonna Vaenlane, Tema, kes on olnud "mõrtsukas algusest peale" (Jh 8:44).

Teie ümber on kogunenud inimesed usus ja julguses, kes peavad teid viimaseks kaitsevalliks ülemaailmse diktatuuri vastu. Alternatiiviks on hääletada inimese poolt, keda manipuleerib süvariik, kes on üdini mässitud skandaalidesse ja korruptsiooni, kes teeb Ameerika Ühendriikidele sama, mida Jorge Mario Bergoglio teeb Kirikule, peaminister Conte Itaaliale, president Macron Prantsusmaale, peaminister Sanchez Hispaaniale ja nii edasi. Joe Bideni väljapressimisele alluv loomus – samamoodi nagu Vatikani prelaatide "maagilise ringi" puhul – teeb ta ärakasutatavaks, lubades seadusetutel jõududel sekkuda nii sise- kui välispoliitikasse ja rahvusvaheliste suhete tasakaalu. On selge, et neil, kes Bidenit manipuleerivad, on juba valmis valitud keegi, kes on temast hullem ja kellega Biden asendatakse niipea kui selleks võimalus avaneb. 

Ja siiski on selle sünge pildi, "Nähtamatu Vaenlase" takistamatu pealetungi, juures veel pisut lootust. Vaenlane ei tea, kuidas armastada ja ta ei saa aru, et pakkudes kodanikupalka või kustutades kodulaene ei ole võimalik rahvamasse endale allutada ning sundida neid nõustuma loomakarja moodi märgistamisega. Inimesed, kes liiga kaua on kannataunud vihkamisväärse ja türanliku võimu kuritarvitusi, on avastanud, et neil on hing. Nad saavad aru, et nad ei ole valmis vahetama oma vabadusi identiteedi kaotamise ja homogeniseerimise vastu. Inimesed on hakanud aru saama pere- ja sotsiaalsete sidemete väärtusest ja sellest, kuidas usu- ja kultuurisidemed ühendavad ausaid inimesi. Suur Lähtestamine on määratud läbikukkumisele, sest selle planeerijad ei saa aru, et on olemas veel hulgaliselt inimesi, kes on valmis oma õiguste eest seisma, kaitsma endale kalleid inimesi ja seisma oma laste ja lastelaste tuleviku eest. Ebainimlik üleilmastumise projekt kukub kindlameelse ja julge Valguse Laste opositsiooniga vastakuti sattudes haledalt läbi. Vaenlase poolel on Saatan, ehk tema, kes teab ainult kuidas vihata. Kuid meie kõrval on Kõikvõimas Isand, Jumala armeed on valmis lahinguks ja Kõige Püham Neitsi, kes purustab iidse Mao pea. "Kui Jumal on meie poolel, kes saab olla meie vastu?" (Rm 8:31).

Härra President, te teate seda väga hästi, et sellel olulisel tunnil on Ameerika Ühendriigid see kaitsevall, mille vastu üleilmastumise pooldajad on sõja valla päästnud. Usaldage Isandat ja andku teile tuge apostel Pauluse sõnad: "Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks." (Fl 4:13). Jumaliku ettehoolduse tööriistaks olemine on suur vastutus, mille täideviimiseks pälvite te kindlasti kogu vajaliku armu ja teie eest palvetab hulk inimesi.

Selle taevase lootuse ja oma palvetega teie, esimese leedi ja teie kaastööliste eest saadan ma teile kogu südamest oma õnnistuse.

Jumal õnnistagu Ameerika Ühendriike!

signature of Viganò

+ Carlo Maria Viganò

Tit Ulpiana peapiiskop

Endine Ameerika Ühendriikide apostellik nuntsius

(Peapiiskop Vigano kiri inglise keeles.)

Toimetas Karol Kallas