Pachamama kujud Vatikanis. Foto: LifeSiteNews

Piiskop Athanasius Schneider avaldas laupäeval avaliku kirja, milles mõistab jõuliselt hukka Pachamama kuju kasutamise Amazoni sünodil Vatikanis.

Kirjas kutsub piiskop Schneider üles kõiki katoliiklasi – piiskoppe, preestreid ja ilmikuid – üles Pachamama kujude, mida ta nimetab „uueks kuldseks vasikaks", kasutamise eest tegema patukahetsus-, protesti- ja parandustegusid.

Piiskop Schneider kirjutab: „Sünkretism ja paganism on nagu Kristuse Müstilise Ihu, Kiriku veenidesse sisenev mürk."

„Apostlite järeltulijana, usaldatud Jumala karja eest hoolitsema, ei saa ma vaikida Jumala püha tahte rikkumise ja katastroofiliste tagajärgede ees, mis sellel on üksikutele hingedele, Kirikule tervikuna, ja tõepoolest kogu inimkonnale. Seega kirjutan ma selle sõnumi suure armastusega minu vendade ja õdede hingede vastu," jätkab ta.

Kiri tuleb vastusena sündmustele, mida kommenteerides kinnitas paavst Franciscus, et puust alasti rasedate naiste kujud – mida kasutati Vatikani aias toimunud tseremoonial 4. oktoobril, kanti protsessioonil püha Peetruse basiilikasse ja hoiti Santa Maria Traspontina kiriku kõrvalaltaril – on „Pachamama" sümbolid. Rääkides sünodi piiskoppide ja osavõtjatega, palus paavst vabandust neilt, keda solvas omaalgatuslik kujude ära võtmine Traspontina kirikust ja nende Tiberi jõkke viskamine.

Paavst Franciscus teatas sünodi osavõtjatele, et kujud on Tiberi jõest välja korjatud ja et need võidakse välja panna sünodi lõpumissal püha Peetruse Basiilikas pühapäeval, 27. oktoobril.

Ebajumalakummardamisele sarnanev tegevus sünodil ja paavsti kommentaarid on paljudes katoliiklastes tekitanud hämmeldust ja sügavat nördimust.

Oma kirjas toob piiskop Schneider mitmeid näiteid, kuidas nii piiblis kui kiriku ajaloos on ebajumalakummardamine korduvalt nii kirikukogude, pühakute kui ka paavstide poolt kompromissitult hukka mõistetud ja selgitab, kuidas praegune olukord on Vatikani oikumeenilise suuna, mh paavsti allkirjastatud Abu Dhabi dokumendi, loogiline järelm. Ta nimetab julgeks ja kiiduväärseks kangelasteoks Pachamama ebajumalakujude jõkke viskamist.

Piiskop Schneider mõistab hukka Pachamama kujude kummardamise ja kutsub üles kõiki kristlasi, eesotsas paavst Franciscusega, pattu kahetsema ja palvetama.

Loe kirja inglise keeles tervikuna siin.

Toimetas Oto Tuul