Poola kliima- ja keskkonnaminister Anna Moskwa Foto: Scanpix

Poola kliima- ja keskkonnaministri sõnul peegeldab äsja aset leidnud epopöa sisepõlemismootorite keelustamise ümber Euroopa Liidu otsustamisprotsessi absurdsust ning kallutatust Saksa huvide suunal. 

Poola kliima- ja keskkonnaminister Anna Moskwa kritiseeris teravalt Euroopa Komisjoni käitumist sisepõlemismootoriga autode müügi keelustamise menetlemisel. Tegemist on algatusega, mis keelab Euroopa Liidus sisepõlemismootoriga autode müügi alates aastast 2035. 

"Taas kord kogeme olukorda, kus Saksamaa otsustab viimasel minutil taganeda juba varem heaks kiidetud dokumendist. Seda mitte tulenevalt sellest, et vastustati sisepõlemismootoriga autode müügi keelu daatumiks seatud 2035. aastat, vaid seoses sooviga kaitsta oma e-kütuste tööstust, mille poolt toodetud kütustega sõitvad autod jääksid regulatsiooni mõjusfäärist välja" kommenteeris Moskwa Poola meediaportaalile wPolityce.pl, vahendab Remix News

Moskwa sõnul on Euroopa komisjon paindunud Saksa diktaadile ning aktsepteerinud, et e-kütustel baseeruvad autod ei kvalifitseeru 2035. aasta keelu alla. Saksa huvidele mugandumiseks valmistas komisjon ette täiendava dokumendi, mis võtab arvesse Saksa töösturite huvisid. Moskwa sõnul on markantne, et Euroopa Komisjon keeldus vastu tulemast Poola ja Itaalia soovidele, kes tahtsid saada samasugust erandit ka biokütusel sõitvatele autodele. 

Moskwa sõnul on olukord absurdne, kuna sisepõlemismootoriga töötavate autode lubatavust reguleerib nüüd kaks dokumenti, millest üks võtab lähtepositsiooniks, et ühiskond on valmis e-kütusel baseeruvatele autodele üleminekuks aastaks 2035 ning teine, mis väidab vastupidist. Ultimatiivselt on kogu regulatsioon pandud sõltuma sellest, millal Saksa tööstus on uut tüüpi kütuste tootmiseks tehnoloogiliselt valmis. 

Kuigi Moskwa tunnistas, et sakslaste viimase hetke vangerdused on sisuliselt päästnud sisepõlemismootori väljasuremisest, on Berliini motiivid olnud isekad, kuna tulevikus on kogu Euroopa autotööstus sunnitud tarbima sünteetilisi e-kütuseid, mille tootmises on Saksamaal monopol.

Toimetas Adrian Bachmann