Objektiivi peatoimetaja Veiko Vihuri kutsub kõiki lugejaid ja sõpru toetama jõukohaselt portaali tegevust.

Hea lugeja!

Veidi rohkem kui aasta tagasi tegevust alustanud uudiste- ja arvamusportaal Objektiiv on leidnud Eesti meediamaastikul kindla koha. Meie aadressil on tunnustavaid sõnu kõlanud isegi meile vastanduva maailmavaate esindajate leerist. On tunnustatud meie toimetuse indu ja portaali sisulist ehedust. Oleme taolise tagasiside eest tänulikud ja rõõmsad.

Saime tänavu kevadel oma lugejatelt äärmiselt olulise panuse ning pingutame selle nimel, et ellu viia seda, mida oleme lubanud. Me ei soovi sõltuda näiteks reklaamitellijatest ega poliitilistest erakondadest. Tahame sõltuda vaid oma lugejatest, tänu kellele me sel kujul üldse tegutseda saame ja kelle jaoks me seda portaali ka teeme.

Selleks, et avaldada iga päev uudiseid, arvamuslugusid ja videomaterjale, vajab portaal Objektiiv jätkuvalt oma lugejate ja sõprade toetust. Kui Sul, hea lugeja, on võimalik meid jõukohaselt toetada, siis tee seda juba nüüd. Soovime sügiskampaania raames koguda 20 000 eurot, ning üle poole sellest summast on juba koos.

Kõigile neile, kes on meid nüüd või juba varem toetanud, olgu materiaalselt või muul viisil, kuulub minu ja kogu toimetuse siiras tänu. On julgustav tunda lugejate toetust. Täname teid südamest!

Veiko Vihuri
Portaali Objektiiv peatoimetaja