Pilt artikli juurest, mille suhtes Pressinõukogu ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumise tuvastast

Pressinõukogu otsustas, et portaal Delfi rikkus ajakirjanduseetika põhimõtteid, levitades avalikkust eksitavat väidet, nagu oleks Euroopa Nõukogu raport tuvastanud Varro Vooglaiu sallimatu Eesti poliitikuna.

19. oktoobril 2015 esitatud kaebuses kirjutas Vooglaid, et portaalis Delfi avaldatud artikliga "Euroopa Nõukogu raport pani ritta sallimatud Eesti poliitikud: Ligi, Helme, Lukas, Vooglaid ja Nool" on esitatud tema isiku suhtes valeväiteid ning loodud reaalsust moonutav ja avalikkust eksitav kuvand.

Vooglaiu hinnangul eksis Delfi laimavaid ja häbimärgistavaid väiteid avaldades Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtte vastu, mille kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

Kuigi Delfi ei võtnud etteheiteid omaks, otsustas Pressinõukogu, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksit, mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul seisnes rikkumine pealkirjas selles, et Euroopa Nõukogu raport ei sisaldanud konkreetselt Varro Vooglaiu nime, raportis oli märgitud sihtasutust.

Eelmise aasta sügisel tuvastas Pressinõukogu Eesti Päevalehe, Delfi ja ERR-i poolse ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumise seoses SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ja selle juhtorganite liikmete suhtes alusetute kahtlustuste levitamisega, nagu oleks neil varjatud sidemed Venemaa võimuringkondadega.