Priit Sibul. Foto: riigikogu fotoarhiiv, Erik Peinar


Kuigi valdav enamus riigikogu liikmetest on vaktsineeritud, otsustas riigikogu täiskogu, et koroonaviiruse leviku tõttu korraldatakse tööd edaspidi kaugistungite vormis. Isamaa riigikogu fraktsiooni liige Priit Sibul esitas kaugistungite otsuse hinnangu saamiseks riigikohtule.

"Teatavasti ei kajastanud riigikogu täiskogu otsuse aluseks olnud Reformierakonna kiri ühtegi kaalukad põhjust, rääkides vaid ühiskonna kõrgest nakatumisest, riigikogu liikmete kõrgest vaktsineeritusest ning valitsuse soovitustest teha kaugtööd olles nii ühiskonnale eeskujuks," märkis Sibul.

Kaalukateks põhjusteks ei saa tema hinnangul pidada Valitsuse soovitust töötada distantsilt ja teistele eeskujuks olemist. "Nimetatud põhjused ei ole objektiivsed takistused, vaid riigikogu enamus soovib töövormi valikuga pelgalt saata ühiskonnale mingit poliitilist signaali. Epidemioloogilise olukorraga seotult saab objektiivseks takistuseks pidada olukorda, kus nakkushaiguse tõttu on karantiinis suur osa riigikogu liikmeid, kes ei saa seetõttu füüsiliselt istungil osaleda. Praegusel juhul sellist olukorda ei ole," seisab kaebuses.

Seejuures on olulise tähtsusega fakt, et enamus riigikogu liikmetest on vaktsineeritud. "Esiteks ei pea vaktsineeritud lähikontaktsetena eneseisolatsiooni jääma, mis tähendab, et paljude riigikogu liikmete karantiini jäämise kui objektiivse takistuse realiseerumise risk on maandatud. Teiseks nähakse vaktsineerimist vahendina, mis võimaldab ühiskonda avada koroonaviiruse leviku tingimustes."

"Riigikogus kui kõrgemas riigiorganis, mis täidab olulist demokraatliku funktsiooni, ei ole töökorralduse muutmine koroonaviiruse levikuga seonduvalt põhjendatud," ütles Sibul ja lisas, et kriisiaegne riigijuhtimine ja kriisi haldamine on valitsuse poolt alla igasugust arvestust. "Kellelgi tekib idee ja tunne, et tuleb midagi teha ja piirata ning õige pea seda tehaksegi. See on absurdne – kriisi ja riiki nõnda ei juhita."

"Valitsuse soovitustest, korraldustest ja rangetest ettepanekutest, mida piirangutena kehtestatakse ei ole aga kahjuks juba ammu võimalik normaalsel inimesel aru saada, mis on lubatud, mis keelatud ja kuidas on mõistlik käituda," märkis Sibul.

Toimetas Markus Järvi