Plakatiga meeleavaldaja 3. veebruaril 2022 Toompeal. Foto: Veiko Vihuri

Seekordses poliitikateemalises vestlussaates „Räägime asjast" käsitleti režiimi ja meedia reaktsiooni Tallinnas 3. veebruaril toimunud meeleavaldusele. Lisaks saatejuhtidele Martin Helmele ja Mart Helmele võttis telefoni vahendusel vestlusest osa SAPTK juht Varro Vooglaid.

Vooglaidi sõnul kavatsetakse meeleavaldustega jätkata, kuni mõistusevastased piirangud on tühistatud.

Kommenteerides väiteid, justkui oleks 3. veebruaril Tallinnas toimunud meeleavaldus olnud suunatud riigi vastu, ütles Mart Helme: „Inimesed, kes tulevad lippude ja väikeste lastega meeleavaldusele, ei tule Eesti riigi vastu meelavaldusele. Eesti lippude all ei tulda Eesti riigi vastu, vaid tullakse oma õiguste eest seisma."

„Me kaitsesime seal Eesti riiki kui sellist tema põhiseaduslikus vormis," märkis Martin Helme ja lisas: „Politsei tõstis käe rahva vastu ehk politsei ässitati kõrgeima võimu kandja ehk rahva vastu tema põhiseaduslike õiguste väljendamise ajal. See režiim on läinud rahva vastu."

Varro Vooglaid soovitas ette kujutada, millise mastaabiga meeleavaldus tuleb Toompeal siis, kui koroonapassi kaotamise lubadus osutub pettuseks: „Siis te alles saate meeleavaldust näha, ma ütlen teile ausalt. … Siis ajame Toompea totaalselt umbe. Kuskilt läheb piir. Et oma inimesi, rahvast, koheldakse nagu kariloomi. Valitsus on nüüd võtnud omaks sellise hoiaku: kui tahame – laseme nad laudast välja, kui tahame – ei lase. Mingisuguse karja osa laseme karjamaale, teist ei lase, siis märgistame neid nii, nagu ise soovime…"

Martin Helme hinnangul ajas see, mis juhtus neljapäeval, inimesed veel rohkem vihale. Ta meenutas, et ka möödunud kevadel mindi inimestele koertega peale.

„Valitsus veeretab Eestit sisekonflikti poole sellise käitumisega," nentis Martin Helme. „Me näeme seda, kuidas [siseminister] Kristian Jaani ja [PPA juht] Elmar Vaher põhimõtteliselt tulid uuesti rahva vastu samade võtetega, nagu nad tegid kevadel, ja minu meelest on see täpselt sama lubamatu kui see oli kevadel ja siin tuleb alustada täpselt samamoodi uurimisi. See on tegelikult põhiseadusvastane tegevus, see on tegelikult kuritegelik tegevus. Imagoloogiliselt – see on see, kus võim läheb oma rahva vastu. Eesti riigi vastu ei tõstnud keegi kätt. Võimu volitusi ületanud jupijumalate ja türannide vastu kaitsti ennast."

Martin Helme avaldas ka imestust, kuidas valesid tiražeeriv meedia arvab, et valet suudetakse püsti hoida, sest sajad tuhanded inimesed näevad sotsiaalmeedias levivaid videosid sellest, mis tegelikult toimus.

Varro Vooglaid juhtis tähelepanu tõigale, et Tallinna saabunud autokolonne võeti maha juba enne kella 11 mitmel pool linnas. Ta leidis, et tuleks moodustada uurimiskomisjon ja vaadata, mida politsei tegi. Vooglaid esitas terve rea küsimusi: mis alusel inimesi kinni peeti? Milles seisnes nende kuritegu või väärtegu? Millisele õiguslikule alusele toetudes blokeeris politsei autokolonni pääsu Toompeale? Millisele õiguslikule alusele toetudes tegi politsei vahet, kes tohib liigelda tänaval ja kes ei tohi? Politsei takistas autodega saabunud inimesi liitumast SAPTK meeleavaldusega kui ka läbi viimast oma aktsiooni – kes algatab kriminaalmenetluse politsei suhtes, et see takistas seaduslikult korraldatud meeleavalduse läbiviimist?

„Äärmiselt tõsine probleem demokraatliku ühiskonnakoralduse seisukohast on see, kui valitsus hakkab kasutama jõustruktuure selleks, et takistada valitsuse enda poliitika vastaste meeleavalduste läbiviimist. Siis on meil midagi väga, väga, väga tõsiselt ühiskonnas valesti," jätkas Varro Vooglaid.

„Kujutate ette, mis olukord meil tegelikult on – meil on valitsus, mis käitub türanlikult, lülitab välja sajad tuhanded inimesed avalikust, ühiskondlikust elust… vallandab inimesi politseist, kaitseväest jne – ja siis inimesed tahavad meelt avaldada selle valitsuse vastu ja mida valitsus siis teeb? Ta kasutab relvastatud politseid koos koertega jne, et takistada nende meeleavalduste läbiviimist. Vaat see on türannia."

Mart Helme rõhutas, et inimesed ei vägivallatsenud, vaid politsei vägivallatses, ning küsis, kes algatab seda teinud politseinike vastu kriminaalasja. Üks kiirreageerijatest, kes inimesi pikali rebis, on juba identifitseeritud – Taavi Idavain.

„Eesti politseil on üks tõsine probleem – selle probleemi nimi on Elmar Vaher," ütles Mart Helme.

Varro Vooglaid meenutas, et möödunud kevadel valetas Elmar Vaher, justkui oleksid toonased meeleavaldused kujutanud endast ohtu põhiseaduslikule korrale. Seekord põhjendati autode mittelubamist Toompeale samuti ohuga.

„Järjekordselt me näeme seda mustrit, et mõeldakse välja mingisugune pseudoõigustus selleks, et suruda maha rahva demokraatlikku õigust väljendada protesti türanlikult käituva valitsuse vastu. Ja siin me näeme mustrit, et valitsus kasutab politseid … oma poliitiliste positsioonide kindlustamise vahendina. Ja see on midagi väga, väga sünget. See on diktaatorlike riikide ehtne muster. Ja mitte ainult politseid ei kasutata selleks, vaid selleks kasutatakse ka meediat. See, kuidas meedia kajastab valitsusevastaseid meeleavaldusi, on niivõrd kallutatud ja valelik, et lihtsalt piinlik on vaadata."

Martin Helme kordas oma üleskutset ettevõtjatele ja inimestele mitte enam küsida koroonapassi ja mitte seda näidata. „Kui valitsus seda otsust ei tee, teeme inimestena selle otsuse ära, teeme ettevõtjatena selle otsuse ära," ütles Martin Helme.

„Vabadest kodanikest koosnev rahvas niimoodi käitukski," nõustus Varro Vooglaid.

Mart Helme lisas, et need inimesed, kes on põhjustanud tuhandetele inimestele kannatusi, firmade laostumist jne, peavad vastutust kandma. Uus valitsus peab esimese asjana töölt vabastama ametite juhid, kes mittevaktsineerimise tõttu oma töötajaid vallandasid. „Ja siis me läheme edasi riburada pidi poliitikute juurde, kes on vastutavad nende otsuse ja nende käskude ja nende määruste eest," märkis Helme.

Varro Vooglaid soovitas pakkuda võimalust saada ametisse ennistatud kõigile ebaõiglaselt vallandatud kaitseväelastele, politseinikele, kiirabitöötajatele, haiglatöötajatele ja teistele.

Toimetas Veiko Vihuri