Tõnis Mägi meeleavaldusel vaba ühiskonna kaitseks. Foto: Illimar Toomet

Tõnis Mägi isamaa-armastuse avalik kahtluse alla seadmine või tema kahtlustamine selle armastuse häbenemises ei ole põhjendatud, kirjutab Varro Vooglaid vastuseks Ivan Makarovile.

Minu tähelepanu juhiti Ivan Makarovi poolt Objektiivi veergudel avaldatud artiklis Tõnis Mägi suunal tehtud teravale kriitikale. Kuigi mõistan ja jagan Makarovi üldist muret, et avaliku elu tegelased peaks rohkem õigete põhimõtete kaitseks välja astuma, ei pea ma Mägi suunal antud hinnanguid põhjendatuks. 

Päris kindlasti ei pea ma Mägiga seonduvalt põhjendatuks niisugust küsimusepüstitust: "Kas tõesti tasub hakata kartma ja häbenema oma armastust Eesti vastu siis, kui pea on hall, hääl raugastunud, käed ei tunneta trummipulki ja imelised tüdrukud loovutavad istekoha rongis?"

Tunnen Mägit piisavalt, et öelda vähimagi kahtluseta: tema armastus Eesti vastu ei ole täna väiksem kui see oli nö ärkamisajal. Pigem on tema armastus Eesti vastu kasvanud ja ühes sellega on kasvanud ka südamevalu Eesti pärast.

Samuti olen kindel, et Mägi ei häbene oma armastust Eesti vastu. Küsimus on pigem selles, milleks see armastus kedagi tema südametunnistuse kohaselt kohustab ja kuidas keegi neid kohustusi täidab. Seda teavad aga üksnes need, kel on oma südametunnistusele ligipääs. Seetõttu tasuks olla nii intiimsete küsimustega seonduvalt teistele antud hinnangutes reserveeritum, eriti juhul, kui me hinnangute sihtmärgiks olevaid inimesi õieti ei tunnegi.

Mis puutub "Koidu" mängimisse kõikvõimalikel parteiüritustel, mis olevat Makarovi kriitika kohaselt Mägile vastumeelne, siis mul on raske öelda, kuidas sellega täpselt on. Aga ju tasub tõepoolest korraks peatuda ja mõelda, kas ei ole mitte kõnealuse ikoonilise loo tähendus mõõtmatult suurem kui selle nö parteihümni staatusse paigutamisest nähtuks. Fakt on see, et küsimuse peale on Mägi mitte ainult lubanud seda lugu eriti olulistel puhkudel kasutada, vaid tulnud ka seda ise esitama.

Kõige parem oleks, kui Makarov ja Mägi saaks omavahel kokku ja arutaks ühise mure objektiks olevaid küsimusi. Kindlasti selguks, et üksmeel on palju suurem kui arvatakse. Eestit armastavad mõlemad mehed ilma kahtlusteta. Ja kumbki ei häbene seda.