Riigikogu arutas neljapäeval, 19. novembril, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni initsiatiivil oluliselt tähtsa riikliku küsimusena Eesti riigi suveräänsuse küsimust.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme tõstatas oma ettekandes küsimuse, kas eesti rahvas on praegu suveräänne demokraatliku riigi õiguse mõistes ja Eesti põhiseaduse valguses. "Konservatiivne Rahvaerakond leiab, et hetkel ei austa riigivõim rahva kui suverääni tahet terves reas küsimustes, mis tähendab, et võim delegitimiseerib ennast," ütles Helme.

Teise ettekande pidanud ajaloolase Jaak Valge sõnul on riigi aegadeülene eesmärk sõnastatud Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis, ja see on nimelt eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Valge viitas oma ettekandes Eesti provintsistumise ohule. "Vajame täna kainet otsustusvõimet ja provintslikkusest kammitsemata mõttevabadust rohkem kui lähiminevikus. Ühiseid eesmärke vajame me ka seepärast, et poliitikute puhul tähendab ühise eesmärgi puudumine ka võimetust diskussiooni kaudu paremate tulemusteni jõuda," ütles Valge.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektori ning SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehe Varro Vooglaiu hinnangul on suur osa Eesti iseseisvusest praeguseks läinud. "Euroopa Liidu õigus on kuulutatud Eesti õiguse suhtes ülimuslikuks ja väidetavalt tulebki suurem osa õiguslikust regulatsioonist kas otseselt või kaudselt Brüsselist. Seda karmi reaalsust ei saa lõputult ilustada juttudega suveräänsuse jagamisest," kõneles Vooglaid.

Riigikogu liikme Henn Põlluaasa (EKRE) sõnul toetub riiklus nii-öelda kolmele vaalale, milleks on territoorium, iseseisev seadusandlus ja rahvas. "Meie riigivõim teeb taganemisi kõigis eespool toodud kolmes aspektis. Ei hoolita riigi territoriaalsest terviklikkusest – piirileping –, rahva säilimisest – väljaränne ja demograafiline kriis – ega põhiseaduse ülimuslikkusest. Primaarsed on Euroopa Liidu huvid ja õigusaktid," tõdes Põlluaas.

Ettekannetele järgnenud läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Mart Nutt Isamaa ja Res Publica Liidust, Peeter Ernits Keskerakonnast, Jüri Adams Vabaerakonnast, Mart Helme EKREst ja Sven Mikser Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.