Foto: bigstockphoto.com

Eile ei leidnud riigikogus toetust juhatuse otsus obstruktsiooni reguleerimiseks viisil, mis hoiaks ära põhiseaduse vastaste, solvavate, Eesti julgeolekut kahjustavate ja Eesti rahvusavahelist mainet õõnestavate parandusettepanekute esitamise. 

„Riigikogu juhatus aktsepteerib obstruktsiooni kui parlamendi opositsiooni vahendit, millega demonstreeritakse oma vastumeelsust mõnele parlamendi enamuse otsusele. Ent parlamendi töö takistamine peab jääma väärikuse piiridesse. Tuhandete parandusettepanekute esitamine, millest suur osa on põhiseadusevastased, solvavad, Eesti julgeolekut kahjustavad ja Eesti rahvusvahelist mainet õõnestavad, ei teeni demokraatia huve, vaid madaldavad Riigikogu mainet ning diskrediteerivad demokraatliku riigi toimimist tervikuna. Riigikogu juhatus taunib ja mõistab hukka selliste ettepanekute tegemist ning kutsub parlamendiliikmeid üles loobuma nende esitamisest tulevikus. Põhiseadusest tulenevalt peab parlamendi toimimine olema tagatud igas olukorras ning obstruktsioon ei tohi viia Riigikogu igapäevase seadusandliku töö seiskumiseni.“

Selle Riigikogu juhatuse otsuse poolt hääletas 41 ja vastu oli 45 Riigikogu liiget. Seega ei leidnud ettepanek toetust.

Toimetas Martin Vaher