Foto: Bigstockphoto.com

Rumeenlased hääletavad 7. oktoobril aset leidval referendumil selle üle, kas määratleda abielu põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna, vahendab Lifesitenews.

Eelmisel nädalal andis Rumeenia põhiseaduslik kohus heakskiidu referendumi korraldamiseks, millega soovitakse anda traditsioonilisele abielule põhiseaduslik kaitse. Kohus leidis, et referendum on kooskõlas kõikide Rumeenia seadustes ja põhiseaduses ettenähtud sätetega.

Rumeenia põhiseaduse 48. artikli kohaselt on "perekond rajatud abikaasade vaba tahte alusel sõlmitud abielule." Ettepandud põhiseaduse parandus asendaks artiklis sooneutraalsed "abikaasad" soospetsiifilise "ühe mehe ja ühe naisega."

Rumeenia ei tunnusta hetkel küll samasooliste "abielusid" ega kooselu, kuid perekonna kaitsjad leiavad, et traditsiooniline abielu tuleks siiski põhiseaduses selgesõnaliselt määratleda, et ennetada "abielu" mõiste võimalikku laiendamist ka homoseksuaalsetele paaridele. Seetõttu kogus Rumeenia Koalitsioon Perekonna Kaitseks eelmisel aastal põhiseaduse paranduse toetuseks enam kui kolm miljonit allkirja.

"On üldteada tõsiasi, et perekond, mis luuakse ühe mehe ja ühe naise abieluliidus, on ainus inimeste vaheline suhe, mis tagab ideaalse keskkonna laste vastuvõtmiseks, üleskasvatamiseks ja harimiseks. Perekond vajab eelkõige toetust ja tugevdamist," on selgitatud kampaania eesmärki koalitsiooni avalduses.

Ka kõik teised peamised erakonnad peale riigi noorima Rumeenia Päästmise Liidu on referendumit toetanud.

"Seeläbi ei võeta kelleltki mingeid õigusi ära. Tegemist on kõigest kehtivate seaduste täpsustamisega ning perekonna tähenduse tugevdamisega Rumeenias," ütles Rahvusliku Liberaalpartei saadik Daniel Gheorghe eelmisel aastal. "Me oleme olnud kristlik rahvus 2000 aastat," rõhutas omakorda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna senaator Serban Nicolae referendumit kommenteerides.

Homolobi vastuseis

Algatuse vastu on välja astunud aga tavalised kahtlusalused nagu näiteks George Sorose rahalist toetust nautiv "inimõiguste organisatsioon" Amnesty International, Seksuaalorientatsiooni Seaduste Euroopa Komisjon (ECSOL) ja Homoseksuaalide, Biseksuaalide, Transseksuaalide ja Interseksuaalide Rahvusvahelise Ühenduse Euroopa Esindus (ILGA-EUROPE), kes on referendumi hukka mõistnud, kuna see võib tõkestada tulevased katsed abielu ümbermääratlemiseks Rumeenias.

Amnesty International teatas, et vaidlustab rahvahääletuse korraldamise konstitutsioonikohtus. Nad väidavad, et referendumi tulemusena võib "Rumeenias leida aset selge samm tagasi" ning "rahvusvaheliste inimõiguste rikkumine," mis annaks tõuke "homofoobsele diskrimineerimisele riigis."

Varasemalt sekkus kõnealune valitsusväline organisatsioon Sorose suurannetuse toel ka Iirimaa abordireferendumisse, toetades kampaaniaga "naiste valikut" ehk õigust surmata oma sündimata lapsi.

LGBT-aktivistidele ei ole meelt mööda ka tõsiasi, et selle referendumiga trotsib Rumeenia Euroopa Liidu üldist poliitilist suunda. Näiteks kutsus 2003. aasta Euroopa Parlamendi resolutsioon liikmesriike üles "kaotama igasuguse diskrimineerimise, mille ohvriteks on homoseksuaalid, eelkõige abielu ja laste adopteerimise osas." 2015. aastal mõistis aga Euroopa Inimõiguste Kohus (ECHR) hukka Itaalia, kuna see ei tunnustanud homoseksuaalide "abielu."

Hetkeseisuga tunnustab homoabielu 21 Euroopa Liidu liikmesriiki; Rumeenia on üks seitsmest riigist, kus on veel säilinud traditsiooniline abielukäsitus. Samas ei piisa Rumeenias traditsioonilisele abielule täiendava põhiseadusliku kaitse andmiseks vaid lihthääleenamusest referendumil. Lisatingimusena on sätestatud, et tulemuse kehtimiseks peab hääletusel osalema ka vähemalt kolmandik 19,6 miljoni elanikuga õigeuskliku riigi valimisealistest kodanikest.

Rumeenias abielu mehe ja naise liiduna määratleva referendumi kohale kerkis Sorose vari