Ursula von der Leyen eile Berchtesgadenis soomukikabiinis. Minister lõi kaasa õppusel "Lumeolud 2019". Foto: Scanpix

Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen kirjutab Handelsblattis, et "Euroopa armee võtab juba kuju" ning töö selle kallal "käib tempokalt."

Von der Leyen rõhutab eriliselt viimaste kuude ja aastate arenguid, kuid hoiatab võtmast "saavutusi kindla peale."

Sest Euroopa armee on võtmas kuju "tänu hoolikale ja läbikaalutud progressile, milles liikmesriigid taotlevad selgeid eesmärke – üks samm teise järel."

"Juhtivaks ja liikumapanevaks jõuks" Euroopa armee loomisel on siiski Saksamaa ja Prantsusmaa, tuletab van der Leyen lugejaile meelde.

Kõige selle juures ei tohi unustada, et "me ei järgi Brüsseli nõudmisi, vaid [loome Euroopa armeed] vabatahtlikult, sest me näeme ilmseid plusse, ja kuna see on Euroopa julgeoleku huvides."

"Koos oma lähedase partneri Prantsusmaaga" on Saksamaa teistest ette rutanud ning sõlmib peatselt "vastastikuse toetuse ja kõikvõimaliku abi" lepingu "aitamaks teineteist relvastatud rünnaku korral partnerriigi territooriumi vastu."

Euroopa armee moodustamisel ei tohi mõtlematult kärpida Euroopa riikide parlamentide rolli armee loomisel, "eriti ajal mil Euroopal on raskusi usalduse tagasivõitmisega." Seetõttu "on parlamentide roll otsustav, läbi nende otsese kontakti kodanikega."

"Siiski, et see [parlamentide roll] ei pärsiks Euroopa võimet tegutseda, peab parlamentide osalus kiirenema. Seepärast olen ma teinud ettepaneku luua Euroopa tasandil erikomitee, mis koosneb [liikmes]riikide parlamentide liikmetest ja mida informeeritakse varakult kriisistsenaariumitest, kui need kuju võtavad," tuli Saksa minister reaalsuse juurde tagasi.

"See kiirendaks otsuste tegemise protsesse riiklikul tasandil, tugevdades samuti toetust sõjaliseks tegevuseks."

Toimetas Urho Meister

Integreerugem! Macron ja Merkel panevad poliitikaid ühte kappi