Foto: Bigstockphoto

Saksamaa majandusminister Robert Habeck on välja käinud uue seaduseelnõu, mille kohaselt kõik Saksamaa Liitvabariigi soojussüsteemid peavad loobuma gaasi ja naftapõhistest soojuse genereerimise lahendustest juba alates 2024. aastast. 

Seaduseelnõu näeb ette, et kõik praegu töös olevad fossiilkütuste põhised sooja tootmise lahendused peavad saama välja vahetatud kliimasõbralike lahenduste vastu hiljemalt 30 aasta jooksul, ilma et eksisteerivaid süsteeme oleks lubatud remontida ning töökorras hoida kaugemas tulevikus, vahendab portaal notrickszone.com

Seaduseelnõu seadustab ranged meetmed kõikide kodanike vastu, kelle kodud ettenähtud aja jooksul kliimasõbralikele soojuslahendustele üle pole läinud. 

Neid, kes ei suuda ettenähtud ajaperioodi jooksul oma soojuskehasid kliimaneutraalsete vastu välja vahetada, ootab seaduseelnõu kohaselt ees valitsuse kehtestatud kuni 50 000-eurone trahv. 

Diktaat lõpetada kõikide klassikaliste soojuse tootmise lahenduste rajamine juba alates 2024. aastast koos keeluga pikendada olemasolevate soojakehade ekspluatatsioonitsüklit üle 30 aasta, on tabanud sakslasi suure ja ebameeldiva üllatusena. Sisuliselt tähendab menetluses olev seadus seda, et kõikidele sakslastele, kelle gaasil põhinev küttekeha peaks järgnevate aastate jooksul katki minema, on pandud keeld olemasolevat süsteemi parandada. Selle asemel on Liitvabariigi kodanikel edaspidi kohustus installeerida kodudesse üksnes kliimaneutraalsed soojuslahendused. 

Lubatud süsteemide hulka on arvatud soojuspumbad, kütuseelemendil (fuel-cell) põhinevad süsteemid ning pelletitega köetavad küttekehad. 

Samas pole Habecki propageeritavale seaduseelnõule Bundestagis läbiminemine garanteeritud. Vaevalt jõudis valitsus uue kava teatavaks teha, kui juba on tõusnud algatusele tugev vastuseis mitte üksnes opositsiooniparteide poolt, vaid ka valitsuskoalitsiooni siseselt. 

Saksamaa ägab juba praegu rõhtsalt kasvanud energeetikahindade all ning uute küttekehade paigaldamine ei pruugi olla jõukohane ei Saksa kodanikele ega ettevõtetele. 

Toimetas Adrian Bachmann