Foto: kavalenkava volha/Bigstockphoto.com

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) saatis eile suuremaid usuühendusi koondavale Eesti Kirikute Nõukogule (EKN) üleskutse suunata kristlaskonda toetama riigikogu valimistel vaid neid kandidaate, kes on andnud avaliku lubaduse seista kristlaste jaoks oluliste põhimõtete kaitsel.

SAPTK toonitab pöördumises, et üksnes parteide tähelepanu juhtimine kristlaskonna seisukohast olulistele põhimõtetele, nagu EKN seda septembrikuus tegi, ei ole piisav, et tagada austus nende vastu ja et lisaks on tarvis ka aktiivseid läbimõeldud samme, mis suunaks poliitilise maastiku kujunemist neid põhimõtteid toetaval viisil.

"Teeme Eesti Kirikute Nõukogule ettepaneku kavandada ja viia algava aasta esimestel kuudel ellu ulatuslik kampaania, mis lähtub eesmärgist suunata riigikogu valimiste tulemust viisil, et see tagaks võimalikult suure austuse kristlaste jaoks kesksete printsiipide vastu," seisab Varro Vooglaiu ja Markuse Järvi allkirja kandvas dokumendis.

"Tõsiasi on see, et kui kristlaskond ei tegutse koordineeritult ja organiseeritult selle nimel, et tagada poliitilisel maastikul võimalikult suur austus kristliku elukäsituse vastu, siis ei ole põhjust olla üllatunud, kui kristlik elukäsitus seatakse üha intensiivsema rünnaku objektiks ja tõrjutakse ühiskonnast välja," rõhutatakse pöördumises ja lisatakse, et eriline vastutus lasub kristlaste mobiliseerimise osas usuühenduste juhtidel, kes saavad oma autoriteedi pinnalt teisi kristlasi eeskujuga juhtida.

Ühtlasi väljendas SAPTK valmisolekut toetada vastava kampaania läbiviimist nii organisatoorselt kui ka rahaliselt, rõhutades samas, et "Eesti õiguskorras [pole] mitte midagi sellist, mis välistaks kristlaste ja usuühenduste aktiivse osalemise poliitiliste protsesside suunamisel – kristlased on kodanikud nagu kõik teised ning neil on täpselt samad kodanikuõigused kui teistel."

Pöördumise terviktekstiga saab tutvuda SIIN.

Fookuses: kristlastel on viimane aeg hakata kaitsma oma veendumusi