Saate “Fookuses” teemaks on seekord kristlaste ühiskondlik vastutus. Kui kristlased koonduksid organiseeritult edendama neile ühiseid ja kalleid põhimõtteid, nagu sündimata elu kaitse, tõene arusaam abielust ja perekonnast ning usu- ja südametunnistuse vabadus, oleks Eesti poliitiline maastik sootuks teist nägu, arutlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Seekordses saates “Fookuses” arutlevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid kristliku kultuuri languse ja uue tõusu võimaluste üle. Aastasadu on kristlik kultuur ja sedamööda ka kristlikud väärtused ja ideaalid ühiskonnakorraldusest taandunud.

Ent saate autorite sõnul on viga seisnenud eelkõige kristlastes endis, kes on olnud ühiskondlike protsesside suunamisel juba pikka aega lubamatult ükskõiksed ja passiivsed.

Markus Järvi näeb kristlaste ühiskondliku apaatia põhjustajana laialdaselt omaks võetud väärarusaama, et religioon ja kristlik elu on pelgalt isiklikud asjad, millel puudub ühiskondlik mõõde. Selle arusaamise teoreetiliseks aluseks on Prantsuse valgustajate revolutsioonieelne laitsism, mis nõuab kiriku eraldamist ühiskonnast ja selle kaudu ka kristliku ideaali väljatõrjumist riiklikult ja sotsiaalselt areenilt

“Ent inimene on orgaaniline tervik, kelle mõistus, tunded, põhimõtted, ideaalid, tõekspidamised ja moraalsed veendumused kuuluvad lahutamatult tema vaimsesse ja kultuurilisse omailma. Need kirjeldavad tema olemuse keskset tuuma ja väljendavad seda. Ühiskonnas toimides peab inimene toimima orgaanilise tervikuna, edendama ja kaitsma neid väärtusi, mis on talle kallid ja olulised, ehk neid ideaale ja tõdesid, mis on talle pühad. Teiste sõnadega, ta peab toimima isiku ja persoonina,” tõdeb Järvi ja lisab, et just seepärast on laitsistlik skisofreenia, mis tõmbab kristlaseks ja kodanikuks olemise vahele selge piiri, sügavalt väär.

Varro Vooglaid toonitab, et kristlik veendumus peab poliitilises tegevuses kajastuma eelkõige kolmel rindel: sündimata elu kaitse, abielu ja perekonna algse ja õige määratluse eest seismine ning südametunnistuse-, usu- ja veendumuste vabaduse eest võitlemine üha selgemini avalduva ideoloogilise diktatuuri tingimustes.

Miks on see nii ning mida peaks Eesti kristlaskond oma põhimõtete kaitsel ette võtma?

Kuulake ja vaadake lisa videost!