Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Foto: Scanpix


Kommenteerides Riigikohtu otsust tunnistada välismaalaste seadus põhiseadusega vastuolus olevaks, ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et ei ole võimalik leppida olukorraga, kus teiste riikide praktikast lähtuvalt hakatakse Eestis perekonna mõistet õiguslikult ümber määratlema.

"Nii nagu riigikohtu esimees Villu Kõve oma eriarvamuses välja toob, ei ole põhiseaduses sätestatud perekonna kaitse laiendamine samasoolistele paaridele põhjendatud. Nagu me nägime kooseluseaduse vastu võtmise ajal, on tegemist küsimusega, mis lõhestab Eesti ühiskonda. Isegi kooseluseaduse autorite otsus töötada välja eraldi kooseluseadus, mitte laiendada abielu samasoolistele paaridele näitab seda, et tegemist ei ole abieluga võrdväärse perekonnasuhtega," ütles Seeder.

Seederi sõnul on riikide ajalooline ja kultuuriline taust erinev ning seda tuleb arvestada.

"Perekonnamudeli kujundamise ja defineerimise üle peavad otsustama eestlased ise ning seda ei saa teiste riikide kohtupraktikast lihtsalt importida. Kas keegi kujutab ette, et me üritaksime põhiseaduses sätestatud perekonna kaitse alla võtta mõnes kultuuriruumis levinud polügaamiat või abielusid lastega?"

Lisaks tõi erakonna Isamaa esimees esile asjaolu, et viimase aja praktika põhjal võib väita, et kohtusüsteem on võtnud endale liiga suured volitused ning asunud sisuliselt täitma seadusandliku võimu ehk riigikogu rolli.

"Riigikohus on varasemalt leidnud, et Eesti riik peab välismaal kooselu sõlminud samasoolisi paare kohtlema võrdväärselt Eestis abielu sõlminud paaridega. Nüüd viitab riigikohus enda varasemale otsusele ja ütleb, et seetõttu on välismaalaste seadus põhiseadusega vastuolus. Seadusloome ja seaduste mõtestamine on ennekõike riigikogu ülesanne ning minu hinnangul seavad sellised kohtuotsused ohtu seadusandliku võimu ja kohtuvõimuvahelise tasakaalu."

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on Seedri seisukoht igati põhjendatud.

"Kohtuvõimu poolt seaduste ümberkirjutamine vastavalt ideoloogilistele eelistustele on täiesti lubamatu ja vastuvõetamatu. Iga sellise sammuga õõnestab kohtuvõim ise oma usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust ning loob eeldusi ka sellele, et seadusandlik ja täidesaatev võim hakkavad sama moodi sekkuma kohtuvõimu tegevusse, nt lihtsalt kohtuotsuseid ignoreerides," toonitas ta oma Facebooki postituses.

"Ühtlasi on naeruväärne, et eelduslikult kõrgelt haritud ja targad mehed-naised riigikohtus ei saa aru nii lihtsast asjast nagu see, mida perekond endast kujutab. Lihtsalt joostakse kaasa läänes levinud ideoloogilise hullumeelsusega ja püütakse selle nõudmisi demokraatlikest mehhanismidest mööda hiilides ka Eestis kehtima panna."

Varem on riigikohus tunnustanud oma otsusega, et väismaal samast soost isikute vahel sõlmitud liidud kujutavad endast abielu, olgugi et seadusandja on rahvusvahelise eraõiguse seadust vastu võttes selgesõnaliselt toonitanud, et niisugused tehingud ei kuulu Eesti õigusruumis abieluna tunnustamisele, sest need on vastuolus avaliku korraga.

Riigikohus kuulutas Eesti kodaniku samasoolisele elukaaslasele elamisloa keelamise põhiseaduse vastaseks