Välismaal on vihkamisega suuri probleeme. Äsja andis Madonna avalikult teada, et tahaks lasta õhku Valge Maja. Foto: Jose Luis Magana, AP/Scanpix

Eesti Sisekaitseakadeemia on sõlminud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste bürooga (ODIHR) lepingu, et viimistleda siinsete õiguskaitsetöötajate võimeid tunda ära, mõista ning uurida "vihakuritegusid."

"Politseinikud puutuvad sageli esimesena kokku ohvrite ja sihikule võetud kogukondadega ning mängivad seetõttu otsustavat rolli vihakuritegude ennetamisel ja nendega tegelemisel," ütles ODIHRi direktor Michael Georg Link, kes tunnustas Eesti Sisekaitseakadeemia juhtkonda nende "pühendumuse eest seista sallimatusele ja eelarvamustest tingitud kuritegudele vastu konkreetsete tegudega."

Nagu kinnitas Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, on "Eesti riigi selge eesmärk olla turvaline maa kõigi jaoks. Vihkamisest motiveeritud mentaalset ja füüsilist vägivalda meie maal ei tolereerita."

"Me pingutame üha enam ja enam selle nimel, et võidelda diskrimineerimise ja sallimatuse, sealhulgas vihakuritegude vastu," rääkis Raik, kes kiitis rakendamisele kuuluvat programmi TAHCLE (Training Against Hate Crimes for Law Enforcement) kui suurepärast eeskuju teadlikkuse tõstmisest vihakuritegude vallas.