Advent on ootamise aeg, mis tipneb Kristuse sündimisega. Preester, sõjaväelane ja religiooniloolane Einar Laigna alustab Objektiivis advendimõtiskluste sarja, milles ta vaatleb selle sõna religiooni- ja kultuuriloolist tähendust.

„Advent on tulemise aeg. Kes on see, kes tuleb? Me ootame kõrget külalist. Hiljuti, kui Eestit külastas paavst Franciscus, siis tegime ettevalmistusi ja korraldusi, et vastuvõtt oleks piisavalt väärikas – arvesse võttes paavsti isikut, kui kahtlemata ka meie eneste väärikust," juhatab Einar Laigna oma mõttekäigu sisse.

„Jõulupühad on Kristuse tulemine. Kristus on aga universumi kuningas. Seega peab tema tulemisele eelnema ettevalmistusaeg," jätkab preester ja religiooniloolane.

Einar Laigna tõstab Objektiivi saatesarjas „Sõna" iga kord esile ühe mõiste, ühe sõna, mille tähenduse juurde tasub ikka ja jälle tagasi pöörduda. Selles ja järgnevates saadetes arutleb Einar Laigna teemal „advent".

Vaadake mõtisklust videost!