"Inimõigused on minu uhkus." Helsingi homoparaad, 2012. Foto: Bigstockphoto.com

Soome võrdõigusvolinik Kirsi Pimiä nõuab luterlikult kirikult samasooliste paaride laulatamise võimaldamist. Sellest keeldumine on voliniku hinnangul vastuolus võrdõiguslikkuse seaduse mõttega.

Ehkki praegu kehtiv seadus ei laiene usulisele tegevusele, viitab Pimiä siiski sellele, et koguduste keeldumine ruumide üürimisest homopaari pulmapeo pidamiseks on seadusega vastuolus.

Kirikukogu arutab abielukäsituse “avardamist”

Võrdõigusvoliniku pöördumine avaldati päeval, mil Soome luterliku kiriku kõrgeim juhtorgan – kirikukogu – kogunes oma kevadistungjärgule.

Muuhulgas on päevakorras ka kirikukogu liikmete eelnõu kiriku abielukäsituse “avardamisest” nõnda, et kirik tunnustaks samasooliste liite abieluna ja laulataks neid soovi korral ning igal kogudusel oleks kohustus leida taolisele paarile vaimulik, kes nõustub neid laulatama.

Ühtlasi ei saaks kogudused keelduda taolise sündmuse korraldamisel jumalateenistuseks pühitsetud ruumide kasutada andmisest.

Vabas vormis palvus samasoolistele paaridele

Praegu on Soome evangeelses-luterlikus kirikus võimalik samasoolise paari “abiellumist” tähistada vabas vormis palvusega. Asjakohane juhis on leitav kiriku koduleheküljelt perekondlike sündmuste rubriigist.

Juhise kohaselt astutakse “Jumala heakskiitva ja armastava pilgu alla”, “tänatakse Jumalat armastuse ja elu anni eest ning palutakse abikaasadele jõudu teineteist austada”. Lisaks leiab samalt lehelt “kristlike” homoühenduste lingid.

Meie Kirik / Objektiiv