Migrant Lähis-Idast peitmas oma palet piltniku eest Grinvitši võõrastemaja ees Kandalakša linnas Murmanski oblastis 2016. aasta 8. veebruaril. Sealtkaudu on paljud Lähis-Idast tulnud rändajad Euroopa Liitu tulvanud. Foto: Scanpix

Sel nädalal kanti presidendi kinnitava otsusega Soome kriminaalkoodeksisse parandused, mille alusel on võimalik sisenemiskeelu rikkumist karistada mitte üksnes rahatrahvi, vaid ka kuni ühe aasta pikkuse vangistusega, teatas justiitsministeerium.

Tulenevalt uutest sätetest saab kehtivast sisenemiskeelust hoolimata Soome tulnud isiku süüdi mõista alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

Seadusemuudatuste mõte on võimaldada karistuste määramist, mis paremini haakuvad illegaalse sisenemise laiduväärsusega, nähtub ministeeriumi pressiteatest.

Parandustel loodetakse olevat ka ennetav mõju.

Toimetas Urho Meister