Revolvrid poeletil. Foto: DmyTo/Bigstockphoto.com

Siseministeerium saatis riigikantseleisse relvaseaduse muutmise eelnõu, mis muuhulgas seab enesekaitserelvade omanikele kohustuse viie aasta tagant katsed läbida ja iga relva puhul selle vajalikkust põhjendada.

“Eelnõu põhieesmärk on luua paremad võimalused julgeolekukaalutlustel relvaloa andmisest keeldumiseks või selle ära võtmiseks,” põhjendas siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar.

Viimati tutvustas siseministeerium relvaseaduse muutmise eelnõud 2015. aasta lõpus, kuid takerdus huvigruppide jõulise vastuseisu taha muudatusettepanekule, mille järgi saanuks tulevikus enda turvalisuse tagamiseks soetada maksimaalselt vaid ühe tulirelva, mis oleks kas püstol või revolver.

Edasi saab lugeda tasulisest Postimehest.

“Piinlik on asja juures see, et peedistatakse seaduskuulekat relvaomanikku. Kurjategijad ei pea kellelegi põhjendama, miks neil ebaseaduslikku relva vaja on,” kirjutab ülekaalukalt populaarseimas kommentaaris lugeja Martin Malm.

Initsiatiiv tundub tulenevat Euroopa Komisjoni värskest tulirelvadirektiivist. Direktiivis kinnitatakse viidetega käepärastele uuringutele, et seaduslike tulirelvadega seonduvad riskid ei piirduvat terrorismiga.