SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid tänab kõiki Objektiivi lugejaid, kes andsid annetuskampaania käigus portaali tegevuse jätkamiseks ja laiendamiseks oma panuse, ja toonitab, et kampaania õnnestumine kinnitab taas Objektiivi staatust tõelise kodanikuühiskonna väljendusena.

Head Objektiivi toetajad!

Tahan kogu portaali toimetuse nimel siiralt tänada teid kõiki, kes te vastasite meie üleskutsele ja andsite annetusega oma panuse, et saaksime Objektiivi tegevust jätkata. Mul on hea meel, et saavutasime eesmärgiks seatud kahekümne tuhande euro piiri ning isegi ületasime selle, saades annetustena kokku enam kui kakskümmend kolm tuhat eurot.

See summa võimaldab meil jätkuvalt katta Objektiivi tegevuskulusid, mis seonduvad ennekõike portaali ülesehitavate ja seda igapäevaselt sisuga täitvate inimeste töö tasustamisega.

Objektiivi tegevus lähtub ühemõttelisest eesmärgist mõjutada avalikku arvamust – nii ulatuslikult kui võimalik. Seetõttu sooviksime loomulikult tegutseda kordades suurema eelarvega See võimaldaks meil kaasata toimetuse töösse tunduvalt rohkem võimekaid inimesi, käsitledes seeläbi palju rohkem teemasid ja tehes seda põhjalikumalt.

Ma väga loodan, et järjepidevalt ja kannatlikult töötades jõuame selleni, ent kas see võimalikuks osutub, sõltub ka portaali lugejatest ehk sellest, kui avarad rahalised võimalused meie kätte usaldatakse. Igal juhul on Objektiivi tegevuse ja eriti selle laienemise eelduseks üha enamate lugejate poolne mõistmine, et meie portaal on tõelise kodanikuühiskonna kõige ehedamaks väljenduseks, kujutades endast paljude inimeste ühise panuse vilja. Teisisõnu tähendab see, et me ei küsi kunagi annetusi selleks, nagu oleks seda vaja meile endale, vaid pigem pakume inimestele annetuse läbi võimaluse anda oma panus, et üheskoos midagi suurt ja olulist üle ehitada.

Igal juhul oleme toetuse eest väga tänulikud ja jätkame Objektiivi arengu nimel tööd, andes selleks endast parima. Selles osas ootavad ees ka mitmed suured sammud, millest kõige olulisemaks on meie oma videostuudio tegevuse käivitamine kas selle aasta lõpus või hiljemalt tuleva aasta alguses. Paralleelselt Objektiivi sisulise ja tehnilise täiendamise ja täiustamisega tähendab töö portaali arengu nimel ka igal aastal vähemalt kahe suure annetustekampaania läbiviimist, millest järgmine leiab aset kevadel.

Olgem ausad, põhjust portaali senise käekäigu pärast tänulik olla on küllaga. Ainuüksi see, et Objektiiv üleüldse eksisteerib ja juba kauem kui aasta üksnes eraisikute annetustele toetudes edukalt tegutseb ja kasvab, on teatud mõttes ime. Ja selle ime eest võlgneme tänu inimestele, kes on teinud portaali tegevuse oma toetusega võimalikuks.

Paljude inimeste sõnul on Objektiiv toonud Eesti meediamaastikule uued ja värsked tuuled. Loodan väga, et need tuuled muutuvad aina tugevamaks ning puhuvad poliitilise korrektsuse ja ideoloogilise diktatuuri leha minema, suunates avalikku arvamust nende põhimõtete kaitsele, millele tuginedes on meie rahval, kultuuril ja riigil lootust püsima jääda.

Aitäh teile!