ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk. Foto: ERR

ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk leiab, et ETV saade "Ringvaade" on meelelahutuslik-informatiivse iseloomuga ning seetõttu ei pea teemasid seal käsitlema tasakaalustatusega, mis on omane uudistesaadetele.

Varro Vooglaid palus novembris Tammerkile saadetud kirjas viimase hinnangut sellele, kas Ringvaates abielureferendumi teemal vaid selle vastaste intervjueerimine on kooskõlas ERRi seadusega, tuues näiteks kolm säärast hiljutist juhust.

Vooglaiu hinnangul tuleb ERRi seaduse vastavaid alapunkte mõista sääraselt, et tasakaalus peavad olema kõik saated eraldi võetuna, mitte vaid nö kogumis.

"Kas olete seega nõus, et ainuke mõistuspärane viis seaduses sätestatud tasakaalustatuse nõudega arvestamiseks seisneb selles, et igas konkreetses saates peaks püüdma käsitlusi esitada nii tasakaalustatult kui võimalik, hoolitsedes selle eest, et mõlema poole seisukoht leiaks kõlapinda? "Ringvaates" peaks see muidugi tähendama, et ühiskonnas vastandlikke arvamusi kätkevate küsimuste käsitlemisel kaasatakse mõlema poole vaadet esindav isik," kirjutas Vooglaid.

Tammerki hinnangul sellist vajadust aga pole, kuna Ringvaade on tema sõnul meelelahutuslik-informatiivne saade, millele ei laiene uudistesaate kriteeriumid, mis nõuavad teatud teemade puhul tasakaalustatuse tagamist sama uudisloo raames.

"Ringvaate ühiskonnaelu teemalised intervjuud ei ole aseaineks uudistesaadetele. Vastandlikke arvamusi tekitavate teemade puhul ei ole alati osapooli ainult kaks, vaid rohkem. Seda saab arvestada uudiste žanris. Kahe või rohkema osapoole koos intervjueerimise vorm on aeg-ajalt kasutusel ETV poliitikasaates Esimene stuudio. Ringvaate formaadiga see ei sobitu, kuigi seda on mõnikord kasutatud. Teie poolt Ringvaatest toodud näited pole sellised, mille puhul peaks olema kohal ka nn teine pool. Tegemist ei ole rahvahääletuse väitlusega," kirjutas Tammerk.

Ringvaates on rahvahääletust Tammerki sõnul peamiselt käsitletud siis, kui selleks on uudisväärne põhjus. "Näiteks Siim Kiisler oli saates seetõttu, et tegemist oli kõrge uudisväärtusega looga poliitikust, kes ootamatult pidurdas rahvahääletuse menetlust riigikogu komisjonis. Kiisler selgitas, et ta on rahvahääletuse vastu, aga toetab abielu mehe ja naise liiduna. Kas Siim Kiisler on traditsioonilise peremudeli toetaja või vastane?" küsis Tammerk.

Allar Jõks kommenteeris aga Tammerki sõnul rahvahääletuse küsimusi, mille valitsuskoalitsioon on tänaseks tagasi võtnud. "See tähendab, et Jõks ja rahvahääletust korraldav valitsusliit on toonaste küsimusevariantide sobimatuse osas ühte meelt. Mihhail Kõlvart kommenteeris saates toona käimas olnud valitsuskriisi. Rahvahääletus tuli jutuks intervjuu lõpuosas, kaasneva teemana," märkis Tammerk.

Rahvahääletus tuleb tema sõnul ERRis väitluste formaadis käsitlusele pärast riigikogu otsust rahvahääletuse korraldamise kohta. "Siis annab ERR oma plaanidest avalikkusele teada. Üldpõhimõtted saab praegu välja tuua: tasakaalustatud lähenemine ja osapooltele võimalikult võrdsete võimaluste loomine," ütles Tammerk.

Vooglaidu eetikanõuniku selgitus ei rahuldanud. Tema hinnangul pole mingit alust teha eristusi uudiste- ja meelelahutussaate vahel, kui asi puudutab seaduse täitmist.

"Nagu Te väga hästi teate, on rahvusringhäälingu seaduse paragrahvis 6 lõige 2 kirjutatud selgesõnaliselt, et "Programmid peavad olema mitmekülgsed ja ühiskonnaelu teemade käsitlus neis peab olema tasakaalustatud", just nagu on sama paragrahvi lõikes 5 sätestatud, et "Rahvusringhäälingu saated peavad olema poliitiliselt tasakaalustatud." Seal ei ole öeldud, et see nõue ei kehti, kui mõni saade on ERRi enda poolt liigitatud meelelahutussaateks," märkis Vooglaid.

Toimetas Jaanus Vogelberg