Silt: Toomas Kiho


Toomas Kiho: oleme üks roidunud rahvas

Kolmkümmend aastat pärast fosforiidisõda oleme taas üks üsna roidunud rahvas, tõdeb Postimehes ilmunud artiklis Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho, pidades silmas leppimist Rail Balticu rajamisega, teades samas, et sellega seotud lubadused ei pea paika.