Seekordse jõulukampaania raames on meie eesmärgiks koguda Objektiivi edasikestmiseks ja arenguks vähemalt 40 000 eurot, millega saame katta kui mitte täielikult, siis vähemalt suure osa meie portaali järgmise poole aasta kulutustest. Et Objektiiv võiks edasi areneda ja selle ühiskondlik positsioon Eesti avaliku arvamuse väljal kinnistuks, siis palun tehke selleks oma võimalikult helde annetus, kutsub üles Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi.

Hea Objektiivi lugeja, kaasamõtleja ja toetaja!

Objektiivi näol oleme rajanud nähtuse, millega Eestis keegi enne meid pole hakkama saanud – tõelise kodanikumeedia, mida tarbivad ja toetavad meie head kaasamõtlejad ja lugejad.

Kogu ülejäänud meediaruum rajaneb äriloogikal, elatudes reklaamimüügist, või on rahastatud maksumaksjate taskust, nagu Eesti Rahvusringhääling. Objektiivi on aga algusest peale tiivustanud kodanike enda tahe ja panus, mis väljendub arvukates väikeannetustes. 

Objektiivi tugevuseks on meie lugejate ja kaasamõtlejate toetus, mis pole meid iial hätta jätnud. See on mandaat, mille õigustamiseks teeme iga päev tõsist tööd. Oleme alati meeles pidanud, et Objektiivi missiooni keskmeks on seista eesliinil traditsiooniliste aadete eest ning suunata seeläbi avalikku arvamust meie maa ja rahva pärandit austava arengu suunas.

Teie ja tuhandete teiste annetajate abiga ning aastaid kestnud sihipärase ja teadliku pingutuse läbi oleme Eesti ühiskonnas tänaseks muutnud nii mõndagi.

Alles hiljuti korraldasime konservatiivse konverentsi, kus ligi kahesaja inimese ees mõtestasime lahti konservatiivse ilmavaate tähendust. Tänases Eestis on konservatiividel oma häälekandjad, millest selge vasturevolutsioonilise suunitlusega eristub Objektiiv. Mis aga kõige olulisem: oleme suutnud suunata ja muuta Eesti avaliku arvamuse kliimat liberaalsest samm-sammu haaval konservatiivsuse suunas.

Selle peale on meie ideoloogilised oponendid liberaalsest meediast läinud loomulikult närvi. Objektiivi kohta on korduvalt valetanud sotsialistlik libauudiste vabrik nimega Eesti Päevaleht, üllitades alles hiljuti täiesti küündimatu laimu ja olematu kodutöö poolest silma paistnud artikli, nagu oleksime salaja rahastatud mingite suurannetajate poolt.

Jah, see oleks väga tore, kui lisaks väikeannetajatele toetaksid meie tööd ka suurannetajad, ent kahjuks see nii pole. Tegelikult oleks meie missiooni edasikestmiseks ja arendamiseks suurannetajate panus väga vajalik.

Kui mõni suurannetaja nüüd tunneb, et ta soovib Objektiivi jõuliselt edasi aidata, siis palun, võtke meiega ühendust ja tehke oma annetus kohe täna!   

Senini oleme aga saanud loota üksnes meie arvukatele väikeannetajatele, kes pole meid kunagi hätta jätnud. Sellest lootusest kantuna väljendan ka seekord oma usaldust Teie kui ühe Objektiivi hea lugeja ja toetaja vastu. 

Käesoleva annetuskampaania raames on meie eesmärgiks koguda Objektiivi edasikestmiseks ja arenguks vähemalt 40 000 eurot, millega saame katta kui mitte täielikult, siis vähemalt suure osa meie portaali järgmise poole aasta kulutustest.

Et Objektiiv võiks edasi areneda ja selle ühiskondlik positsioon Eesti avaliku arvamuse väljal kinnistuks ja kasvaks, siis palun tehke selleks oma võimalikult helde annetus.

Ma usun kindlalt, et ka seekord jõuab meie kampaania Teie ja paljude teiste toetajate abil eesmärgini. Seega, toetage tõelist kodanikumeediat, pange meie ühisele üritusele oma õlg alla ja tehke annetus kohe täna.

Loomulikult on eriti tänuväärne ja meie töö seisukohast hädavajalik, kui lisaks ühekordsele toetusele teete Objektiivile ka igakuise püsiannetuse.

Tänan Teid südamest ja soovin Teile ning Teie lähedastele jõudu konservatiivse ja elusa Eesti nimel edasi pürgimisel!