TÜDRUKUD. POISID. Foto: Pexels

USA haridusministeerium ei reageeri enam kaebustele transsooliste õpilaste poolt, kes kurdavad diskrimineerimise pärast, kui neil kästakse koolis käia nende bioloogilise sugupoolega kokkulangevas tualetis.

Ministeerium ei ole esinenud antud küsimuses ametliku teadaandega, kuid on selgitanud oma seisukohta vastates ajakirjanike järelpärimistele.

Ministeeriumi esindaja teatel lähtutakse kodanikuõiguste seadust tõlgendades sellest, et transsooliste kaebused seoses tualetis käimisega soolise diskrimineerimise alla ei lange.

Mäletatavasti tühistas Trumpi administratsioon Barack Obama administratsiooni poolt kõnealusele kodanikuõiguste seadusele omistatud tõlgenduse, millega kaasati "sugupoolte" mõiste alla ka hälbed nagu transsoolisus ja nn seksuaalsed orientatsioonid.

Nagu kirjutas riiklikele prokuröridele justiitsminister Jeff Sessions, ei saa 1964. aastal vastu võetud kodanikuõiguste seadust kasutada soolise diskrimineerimise kriminaalkorras karistamiseks.

Sessions kinnitas, et vastupidiselt LGBT-aktivistide väidetele tähendasid sugupooled seaduse vastuvõtmise ajal meest ja naist bioloogilises mõistes – ning nii see jääb.

Oma viimasel ametisoleku aastal andis Obama haridusasutustele Ameerika Ühendriikides korralduse lubada õpilased tualettidesse ja riietusruumidesse vastavalt endale omistatud sugupoolele.

Tulenevalt direktiivist pidid koolid kohtlema õpilasi lähtuvalt sellest, millisest soost nood end parasjagu tundsid olevat, ega võinud nõuda meditsiinilise diagnoosi või sünnitunnistuse esitamist.