Foto: Bigstockphoto.com

Võitluses “transsooliste tagakiusamisega” on sotsiaalmeediaplatvorm Twitter keelanud transsoolistele kasutajatele viitamise nende sünnipärase soo või nimega. See otsus lähtub Twitteri uuendatud “vihaõhutava käitumise vastasest poliitikast” ning platvorm lubab alaliselt eemaldada kasutajad, kes seda poliitikat regulaarselt rikuvad, vahendab Breitbart.

Twitteri vihaõhutava käitumise vastases poliitikas nimetatakse “transsoolistele” viitamist nende sünnipärase sooga “valeks soomääratluseks” (misgendering) ning nendele viitamist nende sünnipärase nimega nende “endise nime” kasutamiseks (deadnaming).

Oktoobri lõpus muudetud poliitikat põhjendatakse sooviga vähendada väärkohtlemist nende platvormil:

“Me mõistame, et kui inimesed kogevad Twitteris väärkohtlemist, siis võib see seada ohtu nende eneseväljendusvõime. Uuringud on näidanud, et mõningad inimgrupid on internetis ebaproportsionaalsel määral väärkohtlemise sihtmärkideks. Nende hulka kuuluvad näiteks naised, teistsuguse nahavärviga inimesed, lesbid, geid, biseksuaalid, transsoolised, kväärid, interseksuaalid, aseksuaalid, marginaliseeritud ning ajalooliselt alaesindatud kogukonnad. Nende jaoks, kes määratlevad end mitmesse alaesindatud gruppi kuuluvana, võib väärkohtlemine olla tavapärasem ja raskekujulisem ning mõjutada neid suuremal määral.”

Uuendatud poliitikas on lisaks teistele keeldudele eraldi lausega välja toodud ka keeld “transsoolistele” viitamise kohta nende sünnipärase soo või nimega:

“Me keelame isikute ründamise korduvate solvangute, kõnekujundite või muude vahenditega, mille eesmärgiks on neid dehumaniseerida, alandada või kinnistada negatiivseid või kahjulikke stereotüüpe kaitse all oleva kategooria vastu. See hõlmab ka transsooliste isikute puhul sihilikult nendele vale soomääratluse või endise nimega viitamist.”

Twitter lubab alaliselt eemaldada need kasutajad, kes regulaarselt nende vihaõhutava käitumise vastast poliitikat rikuvad ning kes “käituvad peaasjalikult pahatahtlikul viisil” või “kes on teinud vägivaldseid ähvardusi.”

Toimetas Martin Vaher