Riisitunturi rahvuspark Soomes. Foto: Wikimedia Commons

Soome rahandusministri sõnutsi tuleks Ühtekuuluvusfondi rahade jagamine siduda rohkemate tingimustega, kui Euroopa Liit oma järgmise eelarveraamistiku paberile paneb.

Nagu nentis Petteri Orpo, on "uute ja arenevate liikmesriikide toetamine Euroopa projekti oluline osa, kuid kui me kaugemale ja migrandikriisi peale vaatame, siis ei saa me lihtsalt pealt vaadata, kui maksed netopanustajatelt tänuga vastu võetakse, kuid koormate jagamist mitte."

Peamised Ühtekuuluvusfondist abi saajad on bloki vaesemad idapoolsed liikmed, kuid just nende maade hulgas on mitmed kohustuslikest Itaalia ja Kreeka kaudu saabujate vastuvõtmise kvootidest keeldunud, kirjutab Breitbart – kinnitades, et neil tuleb juba niigi tegeleda migrantidega, kes Baltimaade kaudu Euroopasse pürgivad.

Nagu täna selgus, on Ungari ja Slovakkia pöördunud kõnealuse kvoodi vastu Euroopa Liidu kõrgeima kohtuvõimu poole ehk Euroopa Kohtusse.

Orpo on aga veendunud, et erandeid ei tohiks teha: "Kui me tahame, et EL ja selle finantseerimine oleks õiglane, siis peame me olema võimelised seda asja arutama… meie eesmärk on, et kõik ühiselt vastutaksid [migratsiooniküsimuste osas]."

Ja "kui mitte, siis ei peaks sa raha saama."

Soome pereema hoiatab pisarsilmi moslemite eest