Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Olukorras, kus Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) õiguskeskuse töö tulemusel on kohus kahes põhimõttelise tähtsusega otsuses tunnistanud vaktsiinisunni kaitseväes õigusvastaseks, on kohane uuendada üleskutset anda vaid eraisikute annetustest ja mittetulnduslikult tegutseva õiguskeskuse töösse rahaline panus, kirjutab Varro Vooglaid.

Eelmisel nädalal raporteerisime SAPTK õiguskeskuse seni kaugelt kõige olulisemast võidust, andes teada, et kaks meie abil algatatud kohtuvaidlust päädisid Tallinna Halduskohtu otsustega, millega tunnistati vaktsiinisunni rakendamine kaitseväes ja sellele mitteallunud ohvitseride teenistusest vabastamine ühemõtteliselt õigusvastaseks.

Kuigi peavoolumeedia on püüdnud need otsused kas täiesti maha vaikida (nt Postimees) või siis neid vaid mokaotsast mainides pisendada (nt Delfi), on nende olulisust meie ühiskonnale peale surutud vaktsiinisunni tagasilükkamisel ja vaba ühiskonna ideaali kaitsmisel raske ülehinnata (ju paljuski sellepärast vaktsiinisunni rakendamist toetanud meedia neid maha vaikida või pisendada püüabki).

Nüüd on Eesti Vabariigi kohus selgesõnaliselt ja põhjalikult argumenteeritult öelnud, et kaitseväe poolt kõigi teenistujate asetamine olukorda, kus neil on valida üksnes endale nõutud ainete süstida laskmise ning oma töökoha, karjääri ja sissetuleku kaotamise vahel, kujutab endast vaktsineerimiskohustuse kehtestamist ja sellisena ka üht vormi vaktsiinisunnist, mis ei ole õiguspärane.

Tähelepanuväärselt nõustus kohus sisuliselt kõigi meie poolt esitatud põhimõtteliste argumentidega – argumentidega, mida oleme terve möödunud sügise, talve ja kevade jooksul lõputult korrutanud loendamatus arvus artiklites ja saadetes ning pikettidel peetud kõnedes, ent mida meedia ja võimu juures olevad poliitikud on tuimalt ignoreerinud või koguni naeruvääristanud. Muu hulgas tegi kohus täielikult maatasa kaitseväe läbinähtavalt valeliku jutu sellest, nagu oleks vaktsiinisunni rakendamine vajalik Eesti Vabariigi kaitsevõime tagamiseks.

Kõnealuste kohtuotsuste puhul on eriti oluline see, et kuivõrd tegu ei ole üksnes kaitseväe-spetsiifilise probleemiga, võib kohtu poolt rõhutatud põhimõtteid arvesse võttes järeldada, et sisuliselt on kohus õigusvastaseks tunnistanud samasuguse vaktsiinisunni rakendamise ka teistes asutustes ja ettevõtetes. Seda järeldust kinnitab tõsiasi, et juba ongi kohus langetanud samalaadse otsuse ka seonduvalt Politsei- ja Piirivalveametiga (PPA).

Pidades silmas kõnealuste kohtuvõitude erakordselt suurt kaalu, on kohane esitada uuesti üleskutse toetada õiguskeskuse tööd.

Paraku ei ole kohtuvaidlused kaitseväega tõenäoliselt lõppenud, sest kõigi märkide kohaselt ei kavatse kaitseväe juhtkond eesotsas kaitseväe juhataja Martin Heremiga oma tõsiseid vigu tunnistada ning selle asemel hoopis vaidlustab halduskohtu otsused järgmises kohtuastmes, lootes et ehk õnnestub kas poliitilise surve teel või muul moel saavutada nende otsuste tühistamine ja vältida seeläbi oma õigusrikkumise eest vastutuse võtmist. 

Seega peame tõenäoliselt neid kohtulahinguid jätkama, tegeledes paralleelselt ka kümnete teiste töös olevate asjadega, mille hulka kuuluvad ka kohtuvaidlused vaktsiinisunni tõttu ametist vabastatud PPA endiste töötajate õiguste kaitseks. (Maikuus koostatud ülevaadet meie õiguskeskuse esimesest tegevusaastast saab lugeda siit.)

Pidades silmas kõnealuste kohtuvõitude erakordselt suurt kaalu, on kohane ühelt poolt tänada inimesi, kes on oma toetusega teinud selle tulemuseni viinud SAPTK õiguskeskuse töö võimalikuks, teiselt poolt aga esitada uuesti üleskutse toetada õiguskeskuse tööd.

Seejuures tuleb meeles pidada, et meie õiguskeskuse tegevus on võimalik üksnes tänu eraisikutest annetajate toetusele. Tegutseme absoluutselt mittetulunduslikult ja neilt inimestelt, kellele appi läheme, sentigi tasu võtmata. Niisugune tegevusmudel lähtub eesmärgist tagada, et inimesed ei jätaks põhimõttelise tähtsusega asjades õiguskeskuse poole pöördumata suutmatuse tõttu tasu maksta ja et seetõttu ei jääks kogu ühiskonna seisukohast põhimõttelise tähtsusega asjad kohase tähelepanuta.

Eelnevat silmas pidades palungi kõigilt meie tööd oluliseks pidavatelt inimestelt, et annaksite sellesse omapoolse rahalise panuse. Seejuures ei ole oluline mitte niivõrd see, kas kellegi rahalise panuse summaks on 25 eurot, 50 eurot, 100 eurot, 1000 eurot või rohkem, vaid pigem see, et kõik inimesed, kes mõistavad õiguskeskuse töö vajalikkust, annaks sellesse oma rahalistele võimalustele vastava panuse.

Olukorras, kus ühiskondliku vabaduse piire püütakse üha uusi rindeid avades pidevalt koomale tõmmata, on meie õiguskeskuse tegevuse järele üha suurem vajadus.

Olukorras, kus ühiskondliku vabaduse piire püütakse üha uusi rindeid avades pidevalt koomale tõmmata, on meie õiguskeskuse tegevuse järele üha suurem vajadus. Ühiskonnas peab olema vähemalt üks riigivõimust sõltumatu ning õiguslikke eriteadmisi ja -oskusi kasutades vabaduse ja õigluse ideaalide kaitsmisele pühendnud organisatsioon, mis lähtub oma tegevuses üksnes õigete, põhiseaduses sätestatud põhimõtete kaitsmise eesmärgist, mitte kasumitaotlusest, nagu äriühingutena toimivad advokaadibürood seda teevad.

Tõsiasi on see, et kodanikud omandavad oma õiguste ja vabaduste eest seistes märkimisväärse jõu vaid juhul, kui nad koonduvad ja panustavad ühiste huvide teostamisse ühiselt, igaüks vastavalt oma võimalustele ja võimetele. Nii on ka meie õiguskeskusega – kuigi seni oleme tegutsenud väga piiratud rahaliste ressurssidega, on tõsiasi see, et mida avaramad rahalised võimalused õiguskeskuse käsutusse antakse, seda laiema haardega saab see tegutseda.

Seetõttu loodan, et need väga paljud toetavad sõnad, mis on Tallinna Halduskohtu 31. augusti otsuste järgselt viimase nädala jooksul meie õiguskeskuse töö aadressil öeldud või kirja pandud, konverteeruvad ka materiaalseks toetuseks, mis võimaldab seda tööd jätkata ja laiendada.

Õiguskeskuse töösse rahalise panuse andmiseks pangaülekannet tehes tuleks kasutada järgmisi rekvisiite:

Saaja: Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
Kontonumber: EE437700771007848727 (LHV)
Selgitus: toetus SAPTK õiguskeskusele