Foto: bigstockphoto.com

Hoolimata Ameerika Ühendriikide ülemkohtu kahe aasta tagusest otsusest tühistada põhiseaduslik õigus abordile ning sellele järgnenud abordikeelu kehtestamisest paljudes osariikides ei ole sündimata laste tapmine riigis tervikuna kahjuks vähenenud, vaid on sellele järgnenud aja jooksul isegi natukene kasvanud.

Sündimata laste tapmise "õiguse" eest võitleva Guttmacheri Instituudi andmetel sooritati 2023. aastal USAs üle miljoni abordi, mis on suurim arv enam kui kümnendi jooksul ning umbes 642 700 ehk 63% nendest sündimata lastest tapeti aborditablettidega, mida kasutatakse selleks iga aastaga üha enam.

Kui 2001. aastal tapeti USAs nii-öelda medikamentoosse abordi teel vähem kui 10 protsenti kõigist emaüsas tapetud lastest, siis 2020. aastaks oli see näitaja tõusnud juba 53 protsendini ning tõusis eelmiseks aastaks veel 10 protsendipunkti võrra.

Alles eelmisel nädalal lükkas USA ülemkohus ühehäälselt tagasi abordivastase rühmituse Hipokraatliku Meditsiini Allianss (The Alliance for Hippocratic Medicine) ettepaneku piirata juurdepääsu aborditablettidele, kuna USA toidu- ja ravimiameti leevendavate meetmete tõttu on lubatud neid kasutada abordi sooritamiseks seitsme rasedusnädala asemel kuni 10. rasedusnädalani.

"Katoliiklasest" USA president Joe Biden teatas seejärel kirjalikus avalduses, et hoolimata ülemkohtu otsusest jätkub võitlus kakas aastat tagasi kaotatud naiste "põhivabaduse" nimel. Ühtlasi nimetas ta katset aborditablettide kättesaadavuse piiramiseks vabariiklaste "äärmuslikuks" ja "ohtlikuks" agendaks abordi üleriigiliseks keelustamiseks. Samuti lubas ta võidelda selle nimel, et taastada föderaalne õigus sündimata laste tapmiseks.

Kuigi 14 USA osariiki keelustasid põhiseadusliku abordiõiguse tühistamise järgselt peaaegu kõik abordid ning nendes vähenes seetõttu aastaga sündimata laste tapmine umbes 98 protsenti, siis 33 osariigis, kus abort on jätkuvalt lubatud, tapeti 2023. aasta juuni seisuga ligikaudu 117 000 sündimata last rohkem kui enne ülemkohtu pöördelist otsust. Abordi keelustanud või seda piiranud osariikides tapeti aga samal perioodil ligikaudu 115 000 sündimata last vähem.

Keskmiselt suurenes siis laste tapmist lubavates osariikides abortide arv aastaga ligikaudu 14 protsenti. Samas kasvas aga abortide arv sündimata laste tapmist keelavate osariikide naaberosariikides, kus üsasisest lapsetappu endiselt võimaldatakse, kuni 37 protsenti vahemikus 2022. aasta aprillist augustini.

Kokkuvõttes sooritati siis aasta jooksul pärast osariiklike abordikeeldude võimaldamist ligikaudu 2200 aborti rohkem kui sellele eelnenud aastal, mis tähendab, et hoolimata üleriigilise abordiõiguse tühistamisest kasvas emaüsas tapetud laste arv ligikaudu 0,2 protsenti.

Kui vaadata USA viimase kolme aasta abordistatistikat vahemikus 2020 kuni 2023, siis on selle aja jooksul suurenenud sündimata laste tapmine 11,5 protsendi võrra, mis tähendab, et praeguseks sooritatakse umbes 16 aborti 1000 naise kohta. Sellele eelnenud kolmel aastal (2017-2020) oli sama näitaja 8 protsenti ning 2020. aastal tapeti emaüsas iga viies eostatud laps.

Kolme viimase aasta võrdluses kasvas aborti võimaldavates osariikides laste sünnieelne tapmine aga koguni 26 protsenti. Kui aga vaadata keeluosariikide naabrite abordistatistikat viimase kolme aasta lõikes, siis on nendes osariikides kokku suurenenud sündimata laste tapmine koguni 38 protsenti.

Tõeliselt jahmatavaks muutuvad kolme viimase aasta näitajad aga siis, kui vaadelda eraldiseisvalt mõningaid osariike, kuhu tullakse eriti rohkelt abordikeeluga osariikidest oma sündimata lapsi tapma. Näiteks peaaegu täieliku abordikeelu kehtestanud Texase kõrval paiknevas New Mexico osariigis sooritati mullu 15 070 aborti enam kui 2020. aastal, mis kujutab endast koguni 256 protsendilist abortide arvu kasvu.

Kui vaadata samal perioodil osariiklikku abortide kasvu absoluutarvudes, siis tapeti Illinoisi osariigis mullu 37 700 sündimata last enam kui 2020. aastal, mis tähendab 71 protsendilist tõusu abortide arvus. Virginia osariigis oli vastav näitaja 77% ja Põhja-Carolinas 44%.

Mõistagi on nende näitajate plahvatusliku kasvu taga eelkõige aborditurism osariikidest, kus abort on peaaegu täielikult keelatud. On teada, et 2023. aastal reisis abordi sooritamise eesmärgil mõnda teise osariiki üle 171 000 naise. Näiteks Illinoisi osariigis sooritati mullu väljastpoolt osariiki saabuvatele naistele 26 000 aborti rohkem kui 2020. aastal, mis moodustab osariigi abordimäära kasvust koguni 69 protsenti.

Ühe Illinoisi kohaliku Planned Parenthood'i abordikliiniku väitel on nende "patsientide" arvu suurenemise taga 90 protsendi ulatuses naised, kes on saabunud oma sündimata last tapma mõnest teisest osariigist.

Samuti moodustasid Guttmacheri Instituudi andmetel mullu Texasest aborti sooritama tulnud naised 70% kõigist "patsientidest" New Mexico osariigi abordikliinikutes, kes lasid seal tappa ligikaudu 14 700 sündimata last.

Seejuures võib veel kurioosumina ära märkida, et 16 protsenti kõigist Ühendriikides aborti sooritavatest naistest ei määratle end heteroseksuaalsetena ning umbes 1 protsent neist ei määratle end üldse naisena.