Austerlane Conchita "Vorst" lahutamas lauluga Euroopa Parlamendi liikmete meelt 2014. aasta 8. oktoobril Brüsselis. Foto: Scanpix

Läinud nädalal torpedeerisid Ungari ja Poola Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite ühisavalduse soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks digitaalsel ajastul, tuues põhjuseks selles esineva LGBTIQ-viite.

Kuna ühehäälne otsus osutus võimatuks, kiitis Euroopa Liidu eesistuja Austria teksti küll koos LGBTIQ-viitega heaks, kuid dokument liigitus eurokantseliidis "eesistuja resolutsiooniks" (ingl. k. presidential conclusion) ja mitte Euroopa Ülemkogu resolutsiooniks, kaotades seega osa oma juriidilisest kaalust.

Tulemuse üle ei olnud keegi eriti õnnelik, kirjutab Politico ja lisab, et kõnealune kaasus rõhutab taas kasvavat lõhet põhiväärtuste osas Poola ja Ungari ning ülejäänud Euroopa Liidu vahel.

Toimetas Urho Meister