Ungari valitsuse George Sorose tegevuse eest hoiatav plakat läinud aasta 6. juulil Székesfehérváris. Foto: Scanpix

Ungari valitsus on kirjeldanud avalikkusele  üldjoontes seaduspaketti "Peatage Soros", mille alusel saab karistada illegaalset immigratsiooni soodustavaid valitsusväliseid organisatsoone ja aktiviste.

"Uus seaduspakett "Peatage Soros" võimaldab rangemalt reageerida illegaalsele immigratsioonile, kuulutades selle tõsiseks ohuks Ungari riiklikule julgeolekule," ütles valitsuse kõneisik Zoltán Kovács.

"Kes iganes illegaalsele immigratsioonile kaasa aitab või seda tagant õhutab, paneb toime kriminaalkuriteo."

Politseiseaduse, karistusseadustiku, varjupaigaseaduse, riigipiiri seaduse ja väärteoseaduse parandustega sätestatakse selgelt, et "varjupaiga staatuse korraldamist illegaalsele immigrandile või Ungarisse illegaalselt sisenenud isikutele elamisõiguse saamise võimaldamist koheldakse kui seadusvastasele immigratsioonile kaasa aitamist" ning seda karistatakse vabadusekaotusega 5 kuni 90 päeva.

"Selliste kuritegude regulaarne toimepanemine, finantsilise toetuse tagamine illegaalsele immigratsioonile või illegaalsele immigratsioonile kaasa aitamine raha eest kujutavad endast kuritegusid, mistõttu nende eest saab mõista vanglakaristuse kuni üheks aastaks," lisas Kovács.

"Näiteks sellest on infomaterjalide avaldamine või levitamine eesmärgiga propageerida illegaalset immigratsiooni või Ungari välispiiri jälgimise korraldamine."

Seadus annab ühtlasi kohtutele volitused saata jäädavalt maalt välja välisriikide kodanikud, kes on kaastegevad "inimkaubanduses, illegaalsetes piiriületustes, piiritõkete kahjustamises, piiritõkete püstitamise takistamises ja illegaalsele immigratsioonile kaasa aitamises."

Kovács rõhutas, et seaduste eesmärk – millele valitsus loodab saada parlamendi kinnituse 20. juuniks – on "rõhutada, et migratsiooniküsimus on eksklusiivselt [Ungari] valitsuse pädevuses, kinnitades meie õiguspärast riiklikku suveräänsust antud küsimuses."

Messias Soros. Mõtteid globalismist